Frokostseminarer

AS3 – 30 års støtte til mennesker og organisasjoner

Verden er i konstant endring og endringene skjer i stadig høyere tempo. I løpet av de siste 30 årene har AS3 gitt mennesker og organisasjoner forståelse for Transisjonsteorien, som er et solid fundament til å håndtere de mange endringene på best mulig måte.

Det hele startet i 1989

Det hele startet i 1989 da Allan og Søren så et behov for en mer konseptbasert måte å støtte medarbeidere på i forbindelse med oppsigelser. Mens det allerede fantes programmer som var rettet mot toppledere, var det en ny tanke å tilby støtte til omplassering av medarbeidere på alle nivåer.

Det var også nytt å innlemme menneskelige reaksjoner og psykologi i jobbrådgivning. Med sitt konsept introduserte Allan og Søren nedbemannede medarbeidere for ideer som «re-framing» og transisjoner for å kunne tilby en mer virkningsfull støtte enn de tidligere jobbsøkingskursene som fantes på den tiden kunne.

Fra en kjeller til toppen

Da AS3 ble grunnlagt i 1989 befant kontoret seg i en fuktig kjeller. Møtebordet var en gammel dør på et par bukker, og jobbantrekket var neonfarget med matchende barter. Alt dette har naturligvis endret seg i takt med samfunnet for øvrig, men konseptet har fortsatt vist seg effektivt opp gjennom årene, akkurat som at målet om å gjøre en positiv forskjell i folks liv er uforandret.

Ingen virksomhet kan beholde en ledende markedsposisjon i 30 år uten konstant å endre seg med tiden. Heldigvis for oss er vi spesialister på å håndtere endringer, en evne som er helt sentral for å kunne forbli på toppen i et marked.

Personal and Digital

Gjennom årene har personlige møter med den enkelte kandidat vært det sentrale elementet i vår rådgivningsprosess. De siste årene har denne prosessen blitt understøttet ved å innlemme digitale verktøy og ny innsikt på AS3 Portalen, som er utviklet unikt for AS3 med tanke på å knytte våre kandidater til arbeidsmarkedet på en raskere, bedre og tettere måte. Som konsekvens er vårt fokus alltid «Personlig og Digital», uavhengig av om vi rådgir arbeidsløse innbyggere, nedbemannede ansatte, mennesker med sykefravær eller når vi underviser flyktninger og innvandrere i et nordisk språk og integrering på arbeidsmarkedet.

Nordisk og global

I dag er AS3 en nordisk virksomhet med cirka 800 ansatte som jobber ut fra 80 kontorer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. AS3 er Exclusive Partner med verdens største Career Transition-virksomhet Lee Hecht Harrison, og vi kan derfor tilby vår støtte over hele verden.

Besøk vår hjemmeside

Besøk vår hjemmeside for å lære mer om våre ulike forretningsenheter, og hvordan de hver for seg er spesialisert på å støtte forskjellige segmenter i arbeidslivet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av vår egen kompetanse innen alt vi driver med