Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

As3 fornyes AS3 - vi er klare for fremtiden!

Skrevet av Einar Wergeland-Jenssen, administrerende direktør i AS3 Norge.

I 2014 rundet AS3 25 år som selskap. I løpet av disse 25 årene har vi hjulpet mer enn 1000 nordiske virksomheter med å håndtere og gjennomføre jobbrelaterte endringer. I tett samarbeid med våre kandidater og kunder har vi lært av erfaringer, videreutviklet våre tjenester og ikke minst utvidet vårt tjenestespekter. I 2014 leverte AS3 rådgivning og coaching til ca 30.000 personer i Norden innen alle våre forretningsområder.

Kjernen i alt vi leverer er kunnskapen om hvordan mennesker og organisasjoner gjennomgår og mestrer endringer og hva som skal til for å oppnå relle endringer. Denne kunnskapen mener vi er mer aktuell enn noen gang enten vi snakker om endringer på individ, gruppe eller organisasjonsnivå.

For 25 år siden opplevde vi også at arbeidslivet var preget av endringer. Likevel kan vi slå fast at dagens arbeidsliv er preget av et betydelig taktskifte hva gjelder endringer. Gjennomsnittlig levetid for en forretningsmodell i 1958 var 61 år. I dag er den 15 år. Bill Clinton sa en gang i en tale: ”skal du bevare noe – må du endre det”. Det passer godt for den tid vi lever i.

For 25 år siden var det vanlig at de store slo de små. Dette har også endret seg – i dag kan de store like gjerne bli slått av små innovative aktører. Det finnes en rekke eksempler på dette. I en verden hvor teknologi og forbrukermønstre endres raskt er det svært krevende å legge spesifikke langsiktige planer. Skal en organisasjon fortsette å være relevant for sine kunder og brukere må lederskapet klare den vanskelige balansen mellom på den ene siden å drifte kostnadseffektivt og på den annen side dyrke frem betingelser for nytenkning og evne til å gjennomføre raskt. Stikkordet for mange bedrifter i dag er innovasjon og tempo.

I AS3 er vi overbevist om at bedrifter som systematisk jobber med å utvikle sin endringskapasitet, er de som vil stå sterkest i konkurransen. En virksomhet med høy endringskapasitet er i stand til å gjennomføre endringer raskt og effektivt og med så lave omkostninger som mulig. Det hjelper lite å ha endret en organisasjon hvis produktiviteten er fallende, man har mistet mange dyktige mennesker og kun få av de som er igjen er engasjerte. Da går vinninga opp i spinninga.

Endringskapasitet avhenger av flere ting. Det handler selvfølgelig om god forretningsmessig innsikt og gode beslutninger. Ikke minst handler det om hvordan vi leder mennesker i endring. Vår erfaring samsvarer presist med forskningen på dette feltet. Endringskapasitet krever at vi evner å skape en god balanse mellom det forretningsmessige og det menneskelige perspektivet i endringsprosesser. Kun da oppnår vi tempo og høy grad av aksept blant menneskene som skal ta ansvaret for å gjennomføre endringene.

AS3 Transition er til for å hjelpe organisasjoner med nettopp dette – til å håndtere og gjennomføre endringer slik at resultater oppnås raskt og effektivt og med så lave omkostninger som mulig. Vår ambisjon er å være den dyktigste og mest foretrukne aktøren i norden innen dette feltet.

For å få dette til vil vi spise vår egen medisin. Vi må selv være fremoverlente og hele tiden strebe etter å bli bedre i det vi gjør slik at vi bidrar til maksimal verdi for våre kunder og kandidater.

Da AS3 i 2014 feiret at vi fylte 25 år, satt vi oss sammen flere ambisiøse mål. Noen viktige delmål var ny og moderne visuell profil og en enklere merkevarestruktur. Dette er nå klart og du kan se det her på våre nye hjemmesider. Vi er stolte over å kunne presentere et nytt moderne utseende som avspeiler våre verdier, forretningsområder og transisjonsprosessen som er kjernen i våre tjenester. Uansett om du bruker PC, tablet eller smarttelefon kan du besøke våre hjemmesider. Vi håper du liker det du ser, at det er lett for deg å få den informasjonen om oss som du søker og ikke minst at det er lett for deg å komme i kontakt med oss.

Nytt er også at vi har etablert denne bloggen. Hver mandag vil du kunne lese innlegg som våre ansatte skriver. Vi tar gjerne i mot dine tilbakemeldinger og kommentarer på det vi formidler på vår blogg - og ønsker at du som leser skal få noe nyttig for tiden du bruker på oss!

Dette er kun noen skritt på veien. I AS3 er vi klare for fremtiden og vi håper og tror at du vil merke fremover hvilke andre ambisiøse mål vi har satt oss.

Følg med oss og la deg inspirere!

Einar Wergeland-Jenssen

Organisasjonspsykolog/Adm. dir i AS3 Norge

forside as3 transition