Meld deg på vårt nyhetsbrev

Sommerhilsen & Refleksjoner fra Einar 2016 vs 2017

Kjære kunde, samarbeidspartner og nettverkskontakt av AS3 Transition Norge!

Gjennom vårt samarbeid med våre kunder registrerer vi at stadig flere tar innover seg at de må stille grunnleggende spørsmål omhvordan deres virksomhet fungerer for å tilpasse seg den den virkelighet de allerede eksisterer i.

Endringserkjennelsen har flyttet seg fra svak til betydelig hos langt flere virksomheter enn for bare 2-3 år siden. Flere ser behov for å utvikle en smidigere organisasjon, oppnå innsikt i hva som gir verdi for kunden/brukerne, samt tar i bruk ny digital teknologi for å levere mer effektivt. Ikke bare øker forståelsen for hva tiden vi lever i betyr for organisasjon og ledelse, vi ser også at praksis endrer seg mange steder. Dette er et tegn på omstillingsdyktighet. En velkjent fenomen er at den intellektuelle forståelsen kommer lenge før det faktisk skjer endringer i organisasjonen. Språk og tankesett endrer seg raskere enn man er i stand til å innarbeide nye vaner. Det er naturlig og samtidig viktig at det ikke blir prat uten handling.

HR spiller og vil spille en viktig rolle i denne utviklingen. Det er nødvendig at HR understøtter organisasjonsutviklingen ved å tilpasse og endre strukturer og rutiner slik at de bidrar til å øke og ikke bremse tempoet i tilpasningen.

2016 vs 2017s trender

2016 var preget av mye omstilling med nedbemanning for norsk arbeidsliv og for oss i AS3 Transition. Vi  hjalp 185 kunder med deres endringsprosesser og mer enn 1000 personer som mistet jobben til å komme videre i sine karrierer. Det er vi meget stolte av.

Dette peker direkte tilbake på vårt formål som er:

«Vi hjelper mennesker og organisasjoner til å planlegge, håndtere og gjennomføre jobbrelaterte endringer. Vi hjelper våre kunder til å se muligheter  i endringene de står i og til å realisere dem.»

Endring i det norske arbeidsmarkedet

Så langt i 2017 merker vi mer optimisme i den norske økonomien. For vår del betyr det en jevnere fordeling mellom oppdrag med nedbemanning og rene utviklingsoppdrag/endringsprosesser uten nedbemanning. 

Vi har også en jevn fordeling mellom oppdrag innen kommunal, statlig og privat sektor.  I kombinasjon mellom fysiske samlinger, coaching  og digitale leveranser når vi både ledere og medarbeidere i de utviklingsprosesser vi bistår våre kunder med. Dette øker slagkraft og resultatoppnåelse  de endrings og utviklingsoppgaver vår kunder står i.

Sommeren er nå  rett rundt hjørnet. Ferietiden er snart i gang med mulighet til en «pust i bakken». Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer med forhåpentligvis sol, varme og gode opplevelser.

Riktig god sommer!

Velkommen til en spennende høst hos As3 Transition!

Einar Wergeland-Jenssen

Administrerende Direktør i AS3 Transition Norge
Møt Einar
Einar Wergeland-Jenssen
Lurer du på noe?

Send oss en melding da vel. Dette kan være om du trenger råd, har spørsmål, eller andre ting vi kan hjelpe deg med. Vi svarer så fort vi kan!