Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

En ny form for rådgivning Karriererådgivning digitalt

Skrevet av: Maja Vikan, Seniorrådgiver i Outplacement

Covid-19 har utfordret oss alle digitalt - i sammenheng med vår digitale utvikling i AS3, opplever vi at online coaching og rådgivning fungerer utmerket!

Digitale løsninger sikrer at læringsressurser er lett tilgjengelig idet en konkret utfordring oppstår. Ved hjelp av ulike pedagogiske virkemidler basert på et vitenskapelig fundament, kombinert med lang erfaring er suksessraten på personer som går ut i ny jobb i løpet av et outplacement program hos oss på over 86%*.

Gjennom mange års erfaring og faglig utvikling har vi funnet beste praksis knyttet til karriererådgivning. Det har vært spennende å teste dette ut på en ny arena.

AS3 karriererådgiver og coach Kristina Andersson har holdt størsteparten av rådgivningsmøtene sine digitalt de siste månedene. Hun er positiv til løsningen, tror det vil bli en del av standardprogrammene fremover, og sier at:

”Digitale møter er konstruktive og effektive hva gjelder saksorientert rådgivning og coaching.”

Karriererådgiving digitalt er en naturlig overgang

Muligheter

Covid-19 sendte de fleste av oss hjem til en laptop og et webkamera hvor samtlige møter ble gjennomført via videokonferansesystemer. Men også etter gjenåpningen, da det ble mulig med fysiske møter, opplevde vi at kandidater ønsket digitale møter.

"Muligheten for tettere oppfølging gjennom hyppigere møter oppleves som gunstig både for meg som rådgiver og kandidaten. Det gjør at jeg har økt fleksibilitet og kan ta flere kortere statusmøter, ikke kun lengre avtalte rådgivningstimer." - Kristina Andersson

For de som eksempelvis er i oppsigelsestid hvor de skal overlevere oppgaver til andre under høyt arbeidspress, kan det være behagelig å enkelt logge seg på en rådgivningstime. I tillegg kan spart reisetid eller at man ikke kan, eller ønsker å reise av helsemessige årsaker, være noen av grunnene til denne positive innstillingen. AS3 karriererådgiver og coach Mikael Hole sier at:

"Digitale møter har bidratt til en god struktur. Kandidatene har kommet raskt i gang med arbeidet og møteformen har i seg selv bidratt til en bevissthet på det faktum at: "man er det man viser". Det å sitte face-to-face på samme plattform gjør det lettere å gå i dybden på hvordan man tilpasser både det man skriver om seg selv og hvordan man presenterer seg. Kandidaten og jeg som rådgiver har rett og slett blitt mer skjerpet."

Begrensninger

Kristina Andersson ser lyst på overgangen til digital karriererådgivning

Når mennesker opplever endringer på områder med stor betydning for dem, gjennomgår de en mental tilpasning. 

Transisjon definerer vi som den psykologiske siden av endring. Det er sentralt å poengtere at digitale løsninger ikke er optimalt i alle tilfeller, eller i alle stadier av transisjonen. I et jobbskifte med høy grad av usikkerhet eller hvor endringen oppleves uoverkommelig kan digitale løsninger skape mer dista

nse, både mellom seg selv og situasjonen og mellom seg selv og rådgiveren. Vi anbefaler å starte med et fysisk møte for å sikre god relasjon, psykologisk trygghet og tillitt mellom rådgiver og kandidat, før man eventuelt går over til en hybrid løsning.

”Kandidater som er i dyp transisjon kan det være krevende å jobbe godt med dersom vi kun benytter videomøter. Her må vi ta i bruk andre metoder og verktøy for å sikre fremgang i det tempoet som kandidaten behøver. Det krever mer ressurser, både av rådgiver og kandidat, her oppfordrer vi til fysiske møter for å ivareta en god prosess.” - Kristina Andersson

Bruk av digitale vertktøy

Det er viktig at det tas i bruk video i møtene for å sikre at mest mulig informasjon, slik som kroppspråk, tonefall, ansikstuttrykk, blir ivaretatt. I tillegg har vi erfart at skjermdelingsfunksjonen er suveren når digitale plattformer skal gjennomgås.

"Vi går systematisk gjennom AS3-portalen - både i oppstart av prosessen, men også utover forløpet hvor vi i felleskap jobber med gjennomførte moduler. Dette gjelder også gjennomgang av LinkedIn hvor vi enkelt kan konkretisere forbedringspunkter og hvordan LinkedIn kan benyttes. Skjermdeling er en oversiktlig måte å vise og forklare denne type plattformer." - Kristina Andersson

I AS3 sin portal har kandidatene tilgang til en rekke verktøy som webinarer, maler og øvelser det oppfordres til å benytte aktivt. Vi ser en raskere fremgang på de som er aktive i portalen siden det meste av læring og prosess skjer mellom rådgivermøtene.

"Jeg ser en høyere grad av fleksibilitet til møtetidspunkter når man ikke er avhengig av å forlate hjemmet. Det er lettere å avtale møter før klokken 09:00 og etter klokken 15:00. Det har vært svært få som ikke har fått til videomøte, kompetansen og villigheten er der." - Kristina Andersson

Mulighet til digitale møter har blitt oppfattet som et positivt og fremoverlent tilskudd i situasjoner til personer som er blitt overtallige. Et tilbud om et fleksibelt rådgivningsprogram er viktig for at virksomheter skal lykkes med å få en positiv effekt av en nødvendig omstilling. For oss i AS3 Transition har det gitt oss økt fleksibilitet og kapasitet uten at det går utover kvaliteten på programmene.

Økt deltakelse

Jobbteam er en uformell møteplass hvor en dedikert rådgiver åpner ordet slik at kandidater kan sparre med hverandre og dele erfaringer.

"I løpet av Covid-19 perioden har nok Jobbteam vært et anker for mange. Fellesskapet er blitt sterkere siden det har vært godt oppmøte og et genuint ønske om å støtte hverandre i en særlig krevende periode. Det er bedre oppmøte og de er blitt hyppigere og mer konsise. Jeg tror alle som har deltatt har opplevd dette som verdiskapende og betryggende. Jo flere aktive deltakere jo mer verdi." - Kristina Andersson

I tråd med den digitale utviklingen har vi lansert ONTRACK, et digitalt rådgivningsverktøy som kan benyttes i lettere prosesser.

"Jeg opplever at digitale møter både er effektive og fokuserte i sin form." - Mikael Hole

Tips for å lykkes med delvis eller heldigital karriererådgivning

Mikael Hole er optimistisk til det digitale rådgiverskiftet

    1. Start med et fysisk møte for å sikre relasjon og tillitt mellom deg og rådgiver, i tillegg til at rådgiveren får nok innsikt i hvilke behov akkurat du har
    2. Ta initiativ og benytt AS3-portalen aktivt, her kan det skje mye mellom møtene
    3. Eierskap - det er til syvende og sist du som skal lande jobben
    4. Husk video, ikke kun lyd
    5. Det er ingen skam å snu. Fungerte det ikke slik du ønsket? Be om fysisk møte neste gang, vi er her for deg!

 

*Outplacementprogrammet: Din neste jobb 6. mnd.

Digital nedbemanning

Et spennende webinar om et meget aktuelt tema.

Tirsdag 25. august holder Richard Thorsen og Maja Vikan webinar om nedbemanning digitalt. Hvor de blandt annet retter fokus mot disse temaene:


• Hvilken forberedelse trenger ledere for å sikre god informasjonsflyt?
• Hvordan kan ledertrening gjennomføres digitalt?
• Hvordan gjennomføre krevende samtaler uten å møtes fysisk?
• Digitale infomøter til de berørte
• Digitale Outplacement programmer til de berørte

 

Les mer og meld deg på her

Maja Vikan

Maja er seniorrådgiver Innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.
Les mer om maja