Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Mørke skyer i horisonten Kanskje du bør være forberedt på endringer?

Hvordan kommer markedet til å se ut i 2023? Et lite googlesøk er nok til å gjøre sinnet mørkere enn novemberkvelden utenfor vinduet. NHO forventer dårligere tider i arbeidsmarkedet og tror det blir økt arbeidsledighet. NAV ser for seg økt arbeidsledighet første halvår. SSB venter videre inflasjon og Norges Bank venter nedtur i norsk økonomi. Hvordan påvirker så dette din virksomhet?

Vi i AS3 har over 30 års erfaring med marked som går opp og ned. Når det er konjunkturnedgang i markedet, øker mengden oppdrag fra virksomheter som trenger vår støtte til å gjennomføre nedbemanning.

Mye forskning viser at prosessene rundt nedbemanning ofte går dårlig. Ikke bare må virksomheter la verdifulle ansatte gå; prosessene fører også ofte til dårligere arbeidsmiljø, større turnover og til syvende og sist kan dette igjen føre til enda større negative ringvirkninger knyttet til inntjening, omsetning og kvalitet. Vår erfaring fra å bistå virksomheter i nedbemanningsprosesser er at man har for dårlig tid. Planleggingen og drøftingen med de ansatte får ofte lide under dette og kvaliteten på hele prosessen blir kraftig redusert.

Vi slår derfor et slag for å forebygge en mulig fremtidig nedbemanning. En HR-direktør jeg pratet med forrige uka sa: «Jeg håper vi kommer gjennom denne våren uten nedbemanninger, men forbereder for det verste …» Så hva gjør du med dette?

Det å være forberedt innebærer å ha noen rutiner og ansvarsområder klart allerede før virksomheten eventuelt må nedbemanne. Hvis vi skal koke det ned til noen konkrete tiltak som kan øke forutsigbarheten er det disse:

  • Avklar hvem som skal være prosjektleder for en eventuell nedbemanning. Prosjektleder må ha et klart mandat og ansvar og er den som har ansvar for planlegging og gjennomføring.
  • Ta dere god tid til forberedelser. Ha sjekklister liggende som man gjennomgår og avklarer i forberedelsesfasen. Eksempel på slike punkter er trening av ledere, detaljert handlingsplan, juridisk risikovurderinger.
  • Lag et opplegg for å hjelpe overtallige over i annet arbeid. Husk at nedbemanning påvirker merkevare og omdømme.
  • Sett søkelys på informasjon og tilgjengelighet hos leder og etabler en arena for dialog mellom medarbeidere og ledere.
  • Lag også en plan for hva som skjer etter nedbemanning

 

Ingen virksomheter ønsker seg nedbemanninger, men når det skjer er det greit å være forberedt. Lykke til med arbeidet for å skape gode prosesser rundt nedbemanning!

E-bok: Planlegging av en nedbemanning

Kontakt oss gjerne

Står du i endring eller omstilling, tar vi gjerne en uforpliktende samtale med deg.