Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Omstilling i Oljesektoren

Skrevet av Ragnvald Madland, Karriererådgiver i AS3 Transition

I Stavanger Aftenblad (26.08.15) utlyses stillinger som prosjektdirektør og prosjektleder ved helse Stavanger HF. ”Prosjektene som skal inngå i porteføljen vil være relatert til IKT, teknologi, regionale prosjekt, innovasjonsprosesser samt andre omfattende prosjekter.”

”For eksempel kan oljeteknologi brukes til å finne blodpropp i hjernen eller sjekke årene som går til hjertet”, sier Martin Kurz, seksjonsoverlege ved SUS. «I en region i omstilling, der stadig flere mister jobbene i oljesektoren, er helse og omsorg blitt blinket ut som et av de nye satsingsområdene».

Jeg har i mange år arbeidet som rådgiver for AS3. Det siste halve året har jeg hatt ansvar for kontoret i Stavanger. Jeg har vært rådgiver for personer som har mistet sitt arbeid og som har fått outplacementprogrammer (3-6 måneder) av sine tidligere arbeidsgivere. Det har vært en spennende utfordring siden en ser at muligheter, evne og vilje til omstilling blir suksessfaktorene for å komme seg i arbeid i regionen.

Omstillingsmuligheter

Personer som gjennom flere år har hatt en god jobb i oljerelatert virksomhet må gis råd om de mulighetene som finnes i markedet. Gjennom et grundig arbeid med faglige og personlige kompetanser må den enkelte kandidat bli bevisst de muligheter som finnes. Jeg ser at det er flere som har begynt i oljebransjen uten den helt solide teoretiske bakgrunnen, men har gjennom flere år opparbeidet seg en svært god, ja faktisk en helt unik praksis. Det fine for de som får AS3 sitt tilbud er at individuell rådgivning er en vesentlig faktor. Å bli bevisst sine omstillingsmuligheter er for de fleste et arbeid som går over noe tid. I de første rådgivningene er mange kandidater helt klare på at det er ”olje de kan og at de får heller får vente med ny jobb til krisen går over”. Etter hvert blir mange bevisst at det er muligheter.

Omstillingsevne

Når en begynner å arbeide med kompetanseprofil er det spennende å se at de fleste får nye perspektiver på jobbsøkingen. Den grunnutdanningen de har i bunn blir ”tørket støv av” og når de ser de erfaringene de har opparbeidet seg er omstilling relevant. Men evnen til omstilling blir en faktor som er helt avgjørende.

For å være klar for et nytt arbeidsmarked kreves en god porsjon vilje. Som coach blir en viktig oppgave å gi kandidaten trygghet i å se seg selv i andre jobber. En må også hjelpe dem til å se at en kanskje må gå ned noe i lønn, men at jobben gir mening og ikke minst hjelpe til å se at den kan inngå i en viktig CV-bygging. Jeg bruker også bevisst at dette svært trolig er en midlertidig situasjon, kanskje over et par år. Selv om noen ser at de kan få mer utbetalt i en periode fra NAV ser de også at de ikke vil bygge CV på en like god måte som i en OK jobb der de vil oppleve en viderebygging av både faglig og personlig kompetanse.

”Det er ikke krise, det er noe journalistene har skapt”, sier næringsforeningen i Stavanger. Min erfaring er i alle fall at det er ledige stillinger innenfor mange fagområder som kan gi muligheter. Dessuten er det spennende når veletablerte institusjoner som sykehusvesen, stat og kommuner bruker anledningen til å skape faglig utvikling og skape utfordrende og gode arbeidsplasser. Flere private virksomheter ser også at de kan bruke denne muligheten til omstilling ved å ansette kompetente personer som kan bidra i prosessen.

ET JOBBMARKED I OMSTILLING KREVER ARBEIDSTAKERE I OMSTILLING

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber med outplacement og nedbemanning?