Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Rause arbeidsgivere

Å få lov til å være med å bidra i lokalsamfunnet er viktig for Coop Extra i Arendal.

"Vi som arbeidsgivere er opptatt av å finne riktige folk til riktig jobb", sier assisterende daglig leder Sandi Zaia hos Coop Extra, "Dette hjelper AS3 oss med! Samarbeidet gjør at vi kan gjøre det vi er gode på, nemlig gi opplæring slik at kandidatene blir gode arbeidstakere - og dermed kan bli en del av arbeidslivet".  

"Hos oss får kandidatene opplæring som ordinære ansatte", fortsetter Zaia, "Det vil si at kandidatene blir verdsatt, får nye venner, nye rutiner og ikke minst opplever nytteverdien av å være en del av et fellesskap".

Idag har begge kandidatene fått faste stillinger hos Coop Extra i Arendal. 

"Vi opplever at når saksbehandler i NAV og veileder i AS3 jobber tett sammen med kandidaten og oss blir forutsetningene for å lykkes svært gode. Vi i Coop Extra håper at vi får gode kandidater fra AS3 i 2022 slik at vi sammen kan sikre at flere unge kommer inn i arbeidslivet", avslutter Zaia. 

 

Se våre andre blogginnlegg

Under kan du lese noen av våre tidligere skrevene innlegg