Se våre kommende webinarer

har du en Karriereplan B?

Skrevet av Bjørn Solend, seniorrådgiver i AS3

Mediene skriver daglig om nedgangstider. Det spekuleres i hvor lenge det vil vare og hvilke konsekvenser det kommer til å få. Flere føler utrygghet i jobben sin, og det oppleves vanskelig for mange. De som har vurdert å skifte jobb, venter. Det virker for risikabelt. Noen har kommet inn på et spor i karrieren sin som de føler seg fanget i.  Det kan oppleves som å være presset til å gå planken. Ingen utvei, bare usikkerhet.

Det kan virke som at det er lettere å kritisere situasjonen man er i, enn å våge å tenke nytt. Det er mange som klager over ledere og strategiske beslutninger, dårlig jobb-og-fritids balanse, og beskriver stress-symptomer. Det går mye energi og tid til å finne grunner til at ytre omstendigheter er årsaken til egen misnøye.  Frykten for det iskalde vannet under planken og kanskje høyden av fallet, får størst fokus.

Da lurer jeg på – hva er grunnen til at ikke flere har en plan B?

Mennesket søker trygghet og forutsigbarhet, men hva er egentlig trygghet? Jeg tror det er opplevelse av trygghet som er viktig. Og det fine er, at det kan vi skape helt selv.

Det kan virke trygt å bli i nåværende jobb, men jeg tror også det kan oppleves trygt å ha et litt større eierskap til egen vei videre; en plan B. Hvis du reiser deg opp og står på planken, løfter blikket og ser på utsikten, kartlegger hvor dypt det er, om det er bølger eller hvor langt du må svømme, da endrer du fokuset til å finne en løsning.

Jeg er tilhenger av lojalitet til arbeidsplass og kolleger, samt det å gjøre en skikkelig innsats for å nå både personlige og virksomhetens mål.  Jeg er derimot ikke tilhenger av at folk blir i jobbene sine, strekker seg for langt, tror de må prestere stadig mer, ikke evner å se egne begrensninger og blir syke. Det er en dårlig løsning for enkeltmennesket, arbeidsgiver og samfunnet i sin helhet.

Du har alltid et valg

For de som blir nedbemannet og får den siste dytten utfor planken, er det først et sjokk. Vannet virker for mange kaldt, mørkt, ukjent og dypt. Allikevel kommer slående mange som blir nedbemannet eller velger en sluttpakke, i ettertid med uttalelser som:

«Når jeg ser tilbake på den tiden, forstår jeg at jeg lærte hva som egentlig var viktig for meg.»
«Den siste tiden i jobben var egentlig ikke så bra, men jeg innså det ikke før jeg kom meg videre.»
«Jeg våknet og tok noen viktige valg i livet mitt».

Jeg håper disse tankene til deg som er i en jobb, gir mulighet til å reflektere over hvordan du kan bruke denne informasjonen til å evaluere egen situasjon, uten å måtte gjennom en nedbemanning!

Mange blir overrasket når de finner ut at vannet ikke var så dypt som de trodde. Når de strakk bena ned, så kunne de faktisk stå. Vannet viste seg kanskje å være deilig avkjølende, fordi det var utrolig hett der oppe på planken. Det ble en forfriskende opplevelse av å åpne en ny bevissthet.

Det er ikke meningen å glorifisere det å miste en jobb. Mitt ønske er at også du som er i jobb tar bevisste valg. Det finnes noen som hopper av karrierekarusellen fordi det ikke var riktig for dem, eller tar tilleggsutdannelse i voksen alder for å kunne jobbe med noe de brenner for. Noen har en ærlig samtale med seg selv og setter kursen bevisst. Poenget er å vite hva DU vil, før du føler deg presset til det.

Hva er din plan B?

Vi tilbringer ca 1/3 av døgnet på jobb. Det å ha en plan B er ikke det samme som å gi opp eller å miste glød for den jobben du gjør. Det betyr at du jevnlig evaluerer om rammene i din jobb fremdeles passer for deg, slik at du ikke får opplevelsen av å være fanget, men opprettholder din egen motivasjon for det arbeidet du utfører hver dag.

Her har jeg samlet noen spørsmål som jeg oppfordrer deg til å dvele over, slik at du bli litt mer bevisst din egen arbeidssituasjon.

  • Hvem har ansvaret for din karriere?
  • Våger du å være tydelig til din leder om hva som motiverer deg?
  • Hva om du får en ny leder i morgen, hva vet han/hun om deg?
  • Hvordan ser din LinkedIn profil ut idag?
  • Bygger du nettverket ditt hver uke?
  • Hvis din arbeidssituasjon ikke er som du ønsker – hva stopper deg fra å endre på det?

Vi har ingen garanti for at en jobb varer evig. Stillinger kan endre seg med tiden. Du får mer erfaring hver dag og endrer deg samtidig. Hvis rammene for den jobben du har ikke lenger passer med dine verdier, grenser, drømmer og mål – hva har du tenkt til å gjøre med det?

Hold fokus på det du har påvirkning på. Skap din egen trygghet ved å våge å evaluere ærlig hvordan du trives på jobb. Trivsel er helsebringende, og du kan velge dine omgivelser.

Lag en plan B, så gir du deg selv mulighet til å være den beste versjonen av deg selv i din jobb!

as3 executive