Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Transisjonsreisen til julestjernen

av Richard Thorsen - rådgiver i AS3 Transition

Hvilket juleeventyr er din favoritt? For noen er det Tre nøtter til Askepott, med dyne og pysj på julaften. For andre er det Reisen til julestjernen, mens lukten av julemat sprer seg i huset. Eller er du kanskje en av de tradisjonelle som helst kryper opp i sofakroken med en god bok? En julefortelling av Charles Dickens for eksempel, lest høyt av noen du er glad i?

Uansett hvilket eventyr som er din favoritt, handler de til syvende og sist om det samme – nemlig å bli satt på prøve. Til alle tider har vi fortalt historier om mennesker som utfordres til å se seg selv og verden i et nytt lys, for deretter å omsette innsikten til handling. Historiene ender med at hovedpersonen overvinner hindringene og kommer ut av det som en sterkere utgave av seg selv.

Historier om slike overganger appellerer sterkt til oss mennesker. Ofte er det i overgangsfaser at vi utvikler oss og oppdager hvilke ressurser vi besitter. I juleeventyrene snakker vi om magi. I AS3 kaller vi det transisjoner.

I over 25 år har vi hjulpet mennesker med å håndtere jobbrelaterte overganger. Det kan begynne med at man mister jobben, at man er ny som leder, eller at man innser at virksomheten må jobbe annerledes for å holde seg konkurransedyktig. Selv om transisjonene er like unike som i eventyrene, kan de for enkelthets skyld forklares gjennom tre hovedfaser: Opphør, omstilling og oppstart.

Opphør

Et eventyr begynner gjerne med at hovedpersonen utsettes for en betydelig negativ endring. En sorgfull konge forviser julestjernen fra sitt rike. En oppfinnsom gutt blir gjenglemt av familien og befinner seg plutselig alene hjemme. Andre ganger er situasjonen sørgelig i utgangspunktet. En foreldreløs Askepott gjør slavearbeid i sitt eget hjem. En bitter og gjerrig Mr. Scrooge går alene til sengs en julekveld.

Opphørsfasen handler om å skape bevissthet om at noe må endres. For mennesker som mister jobben skjer det som regel raskt og plutselig. For de som innser at jobben innebærer nye og ukjente utfordringer kan bevisstgjøringen skje mer gradvis. Like fullt kommer man til et punkt der behovet for endring blir så sterkt at man ikke lenger kan fortsette slik man gjør i dag. Det velkjente opphører og reisen begynner.

Omstilling

Omstillingsfasen kan være vanskelig å håndtere, både for eventyrhelter og hverdagshelter. I det ene øyeblikket kan man fylles av håp og mot, mens man i det neste kan føle dyp forvirring og motløshet.

Da kan det være godt å ha noen gode hjelpere rundt seg. Noen hjelpere er støttende, slik som fuglene som tar seg av husarbeidet slik at Askepott kan gå på ball. For Mr. Scrooge kom hjelpen i en mer ubehagelig form. Spøkelser fra fortid, nåtid og fremtid viste ham den vonde, men nødvendige sannheten om livet han var i ferd med å gå glipp av.

Hjelpernes rolle er å gi hovedpersonen et vennlig dytt i riktig retning. Oppgaven er å motivere, men også utfordre, enten du er en krokrygget kvinne som selger julenek eller en rådgiver på et kontor i Akersgata. Magien, i eventyrene så vel som i dagliglivet, ligger i å forstå hva personen vi møter trenger mest akkurat her og nå.

Oppstart

I oppstartsfasen er målet endelig innen rekkevidde. Hovedpersonen blir stadig mer bevisst sine ressurser og hvordan disse kan brukes for å beseire hindringene. Oppstartsfasen begynner i det øyeblikket Askepott skjønner at hun kan bruke magien i de tre nøttene til å få prinsen hun drømmer om, eller når gutten i Alene hjemme innser at han kan bruke sitt kreative fortrinn til å overvinne kjeltringene.

I arbeidslivet har man i oppstartsfasen et tydeligere bilde av sin faglige kompetanse og personlige egenskaper. Det handler videre om å ha funnet en retning man brenner for og ivrer etter å utforske. I AS3 ser vi dette i han som har vært langt nede etter å ha mistet jobben, men som endelig går energisk og rakrygget til jobbintervjuer. Vi ser det også i hun som med et spent smil avslører at hun har bestemt seg for å starte sin egen bedrift. Det betyr ikke at de er i mål, men at de har et klarere bilde av hvor de vil og kjenner kraften og energien av å være på vei dit.

Vårt oppdrag

Til forskjell fra juleeventyrene kan ikke AS3 garantere at du vil leve lykkelig alle dine dager. Det er ikke mulig, og kanskje heller ikke meningen? Vi har imidlertid en urokkelig tro på de unike ressursene som hver og en av oss besitter. Vårt oppdrag er å hjelpe mennesker med å utforske det ukjente, og samtidig utfordre deg til å nå målene du har satt deg. I eventyrene snakker vi om magi. I AS3 kaller vi det transisjoner.

Skrevet av Richard Thorsen

God jul

Les flere av våre blogginnlegg

as3 transition blogg