Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Opptak av webinarer 2022

Februar

Selvledelse - hva gjør en god leder nå?

Hvordan opprettholde drivkraften som leder?

Januar

En god nedbemanning - er det mulig?

Hva var de typiske lederutfordringene i 2021