Se våre kommende webinarer

Webinar Samskaping - når og hvordan?

Arbeid – og organisasjonslivet blir stadig mer spesialisert og virksomhetens overordnete oppdrag deles opp i mindre og håndterbare oppgaver basert på kompetanse og funksjonalitet. Dette er nødvendig for å kunne levere både effektivt og med god kvalitet. Samtidig skjerper det kravet og god koordinering – og med det samhandling på tvers av både roller, funksjoner, enheter og organisasjoner. 

Samskaping (co-creating) utfordrer den klassiske tenkning omkring organisasjon-, leder- og medarbeiderskap, og byr med det, på nye og store muligheter for å levere godt på «oppdraget».   

Vi vil gå nærmere innpå:  

  • Når skjer samskaping?
  • Hvordan legge til rette for samskaping?  
  • Praktiske grep for både ledere og medarbeidere  
  • Hvordan komme i gang?  

Du møter Claus Harald Jebsen har stor interesse for samhandling på tvers i komplekse organisasjoner, og skriver nå en PhD på nettopp dette temaet.  

Foredragsholdere

Tirsdag 15. november, 09:00-09:30

Claus H. Jebsen

Claus Harald Jebsen

Fagansvar organisasjons- og lederutvikling