Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Arendalsuka 2022 Tidlig innsats - Alle vil, men får vi det til?

Utenforskapet i Norge er en stor samfunnsmessig utfordring. Det anslås til å være oppunder 700.000 personer. Det tilsvarer ca. 21% av gruppen i arbeidsfør alder. Det inkluderer både dem som mottar (13,3 %) og ikke mottar 7,7%) trygdeytelser. Ca. 120.000 er i tyveårene.

Utenforskapet har helsemessige konsekvenser for dem det gjelder og ikke minst er det forbundet med enorme kostnader og for finansieringen av vårt velferdssamfunn.

Muligheter
Vi trenger å knekke koden for å forhindre tendensen til at mennesker faller ut av arbeidslivet og for å styrke evnen til å inkludere flere. Hvordan?

De fleste er enige om at tidlig innsats har stor betydning for å forhindre langtidssykemelding og til slutt uførhet, men vi sliter med å etablere en praksis som gjør tidlig innsats til normen i våre hjelpesystemer. Hvis mennesker går syke for lenge og er ute av arbeidslivet for lenge går det på identiteten løs og muligheten til å få og beholde arbeid reduseres.

Mulighetene knyttet til tidlig innsats er hovedfokus i dette seminaret og ikke minst hvordan kan vi få det til i praksis - ikke bare i enkeltprosjekter, men som en gjennomgående praksis. Vi har invitert fagfolk og ledere som jobber aktivt med arbeidsinkludering hver dag til å belyse disse spørsmålene.

Vi har også invitert Politiet som tydelig har integrert forebygging som en sentral del av sin strategi. De har gjennom mange år arbeidet kunnskapsbasert forebyggende og vil formidle sine erfaringer og sin læring i forhold til sin viktige samfunnsoppgave med å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Vi vil også sette søkelyset på arbeidsgiveres rolle i inkluderingsarbeidet. Hvordan kan de ta sitt ansvar og hvilke muligheter og utfordringer er forbundet med å ta slikt ansvar.

Avslutningsvis vil vi arrangere en åpen dialog om disse viktige samfunnsmessige spørsmålene.

Kom og delta i dialogen! Lytt til erfaringer og læring! Vær med å identifisere mulighetene!

Hjertelig velkommen alle som har engasjement i arbeidsinkludering og nye muligheter - enten du er fagperson, leder, mannen/kvinnen i gata, politiker.

 

Registrer deg til arrangementet