Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Webinar Risikoelementer i nedbemanninger

Velkommen på webinar!

Omstillinger og nedbemanninger er krevende prosesser for alle involverte. Noen er direkte berørte som overtallige, mens andre skal fortsette i bedriften og forsøke å opprettholde motivasjon og arbeidsmoral. Det er flere risikoelementer underveis i en slik prosess, og dette kan i verste fall ødelegge for målsettingen.  

Hvordan håndterer man dette på en måte som reduserer risiko, ivaretar alle, og sørger for at målsettingen likevel blir oppnådd? Vi tar for oss praktiske eksempler, deler erfaringer og snakker om områder hvor vi opplever at dårlige valg og beslutninger ofte blir tatt.   

  • Hvilke utfordringer erfarer vi at gjentar seg?   
  • Hvordan rigger man ledere for suksess i prosessen?    
  • Hva er tydelig ledelse og hvorfor er det særlig viktig i omstilling og nedbemanningsprosesser? 

Du møter Bjørn Solend, som til daglig jobber med å støtte og trene HR og ledere i omstilling og nedbemanningsprosesser, og Christel Søreide fra advokatfirmaet Wiersholm, en av Norges ledende arbeidsrettsadvokater.  

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 30. august, 09:00-09:30

Christel Søreide

Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Christel leder Wiersholms faggruppe for arbeidsrett og har bred erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning.

Hun bistår norske og internasjonale klienter med blant annet omorganisering og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, ansettelser og opphør av arbeidsforhold, varslings- og diskrimineringssaker og i tvister for domstolene.


Bjørn Solend bilde

Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.