Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Webinar Omstillinger - prosess og målstyring

Velkommen til webinar 1. november!  

Omstillinger krever at vi har to fokusområder samtidig; den bedriftsmessige- og den menneskelige siden, og begge er like viktig for å nå målet med prosessen. 

Så hvordan gjør man dette? Hvor skal man bruke tid, hvem og hvordan involverer vi, og hvordan ser en fremdriftsplan ut? Vi gir eksempler og deler erfaringer fra gode og dårlige prosesser.   

Du møter Bjørn Solend og Richard Thorsen, som begge jobber til daglig med å støtte og trene HR og ledere i omstilling og nedbemanningsprosesser.  

 

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 1. november, 09:00-09:30

Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.

Richard Thorsen

Senior Advisor Career Services

Richard jobber som seniorrådgiver i AS3 Transition. Han jobber til daglig med oppfølging av kunder, kurs og ledertreninger i forbindelse med omstillinger, og hjelper til i krevende prosesser i bedrifter. Han sparrer også med HR på prosess. og håndtering, og er med på utviklingen i etterkant.