Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Webinar Konflikter på arbeidsplassen

Uoverensstemmelser og konflikter på arbeidsplassen er noe som forekommer de fleste steder. At konflikter blir håndtert i tide er viktig for å redusere energilekkasje og mistrivsel. Hvordan plukker dere opp og håndterer konflikter hos dere? Er lederne unnvikende og vil helst slippe å ta de krevende samtalene? Vi ser nærmere på:       

  • Hva skjer med oss mennesker i en konflikt?  
  • Hvordan utvikler konflikter seg?  
  • Hvordan kan vi klare å ta de krevende samtalene?   

Vi deler fra vår erfaring i møte med HR og ledere i arbeidslivet samt et forskningsbasert blikk på konflikthåndtering.   

Vi ser frem til å møte deg som vil bli bedre på å forstå konflikter, din egen rolle i håndteringen av det og hvordan vi på best mulig måte kan gå frem når konflikten er et faktum.    

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 8. november, 09:00-09:30

Tone Bjærum

Senior Advisor Leadership Development

Tone er utdannet siviløkonom fra NHH, og har en executive master innen lederutvikling fra BI. Hun har jobbet mange år både som leder og som coach, og ser på karrieren som et spennende klatrestativ med interessante muligheter for læring.

Maja Vikan

Senior Advisor Career Services

Maja er seniorrådgiver Innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.