Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Webinar Samskaping - når og hvordan?

Arbeid – og organisasjonslivet blir stadig mer spesialisert og virksomhetens overordnete oppdrag deles opp i mindre og håndterbare oppgaver basert på kompetanse og funksjonalitet. Dette er nødvendig for å kunne levere både effektivt og med god kvalitet. Samtidig skjerper det kravet og god koordinering – og med det samhandling på tvers av både roller, funksjoner, enheter og organisasjoner. 

Samskaping (co-creating) utfordrer den klassiske tenkning omkring organisasjon-, leder- og medarbeiderskap, og byr med det, på nye og store muligheter for å levere godt på «oppdraget».   

Vi vil gå nærmere innpå: 

  • Når skjer samskaping?
  • Hvordan legge til rette for samskaping?  
  • Praktiske grep for både ledere og medarbeidere  
  • Hvordan komme i gang?  

Du møter blant annet Claus Harald Jebsen har stor interesse for samhandling på tvers i komplekse organisasjoner, og skriver nå en PhD på nettopp dette temaet.  

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 15. november, 09:00-09:30

Claus Harald Jebsen

Fagansvar organisasjons- og lederutvikling

Maja Vikan

Senior Advisor Career Services

Maja er seniorrådgiver Innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.