Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Webinar Medarbeidere som ikke fungerer - hva gjør du som leder?

Virksomheter har som regel mange dyktige medarbeidere, men også noen som ikke fungerer på en tilfredsstillende måte. Som arbeidsgiver er man forpliktet til å tilrettelegge for at medarbeideren skal finne sin plass og utføre arbeidsoppgavene sine i tråd med arbeidsgivers forventninger.

Vi spør oss:

  • Hvordan kan lederen motivere seg selv, og hvordan kan vi få lederne til å ta fatt på de vanskelige samtalene?
  • Hva er en sviktende eller mangelfull arbeidsprestasjon?
  • Hvordan håndterer man medarbeidere som ikke presterer i henhold til virksomhetens krav og vilkår? Finnes det eksempler på gode fremgangsmåter for oppfølgning?
  • Kan digitale løsninger dyktiggjøre ledere i vanskelige samtaler?

I dette webinaret gir Bjørn Solend, seniorrådgiver og partner og Richard Thorsen, seniorrådgiver i AS3, praktiske tips til HR og ledere som har medarbeidere som ikke presterer tilfredsstillende. Det vil bli lagt vekt på god og tydelig kommunikasjon.

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 29. november, 09:00-09:30

Richard Thorsen

Richard Thorsen

Senior Advisor Career Services

Richard jobber som seniorrådgiver i AS3 Transition. Han jobber til daglig med oppfølging av kunder, kurs og ledertreninger i forbindelse med omstillinger, og hjelper til i krevende prosesser i bedrifter. Han sparrer også med HR på prosess. og håndtering, og er med på utviklingen i etterkant.

Bjørn Solend

Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.