Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Webinar Krav om hjemmekontor - den nye rettigheten?

AS3 og B&C inviterer inn til et tema som vi opplever er svært aktuelt for mange kunder. Arbeidsgivere jobber for å finne riktig miks av hjemmekontor og være sammen på jobb. Pandemien gjorde gjort oss «vant» med å kunne sitte hjemme, samtidig trenger vi å gjenskape samarbeidsklima og styrke relasjonene. Vi i B&C ser klare tendenser til at vaner er endret og medarbeiderne stiller nye krav. I dette webinaret ønsker vi blant annet å snakke om; 

  • Hvilke erfaringer har vi med alle jobb-byttene som har skjedd de siste 6 månedene knyttet til tanken om hjemmekontor? 
  • Hvordan tenker arbeidsgivere om balansen mellom individuelle krav til hjemmekontor og det å utvikle felleskap og samarbeid? 
  • Hybride møter - er det løsningen? 
  • Hva sier forskningen på område hjemmekontor? 
Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 4. oktober, 09:00-09:30

Bjørn Solend

Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Ketil Kjeldsberg

Ketil Kjeldsberg

Managing Director @ B&C

Ingrid Steffensrud

Ingrid Steffensrud

Research Analyst @ B&C