Meld deg på våre webinarer

Webinar Hvordan motvirke negativt stress og hardt arbeidspress?

Hardt arbeidspress, sterkt mellom jobb og hjem og lite trening er ikke uvanlig å oppleve for mange ledere og medarbeidere i dagens arbeidsliv. Vi ønsker å sette søkelyset på hva du som medarbeider man gjøre når du opplever negativt stress. Vi vil i dette webinaret blant annet fokusere på

  • Hva kan du gjøre når du opplever symptomer på negativt stress?
  • Hvordan skape seg handlingsrom for å få overskudd?
Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 11. oktober, 09:00-09:30

Bjørn solend

Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.

Ragnhild Ese

Psykolog