Meld deg på våre webinarer

Webinar Hvordan bruke digitale ledertreningsprogram for å få økt effekt?

Både medarbeidere og ledere bruker stadig nye pedagogiske teknikker for å tilegne seg kunnskap. Gjennom de siste tre årene har vi erfart at utviklingen har skutt fart, men at ikke alle HR-avdelinger følger med. Har dere kommet i gang med dette arbeidet? Hvordan rigger dere til for interaktive utviklingsprogram som faktisk skaper effekt? 

På dette webinaret vil du få innsikt i:

  • Hvordan kombinere digital og mer tradisjonell læring? 
  • Vi deler de viktigste stegene for å starte reisen mot å benytte digitale plattformer knyttet til ledertrening    
  • Ledere har mange ulike problemer de ønsker kompetanse til å løse, men til ulik tid – hva om de fikk rett læring når de trenger det? 
  • Virksomhetene kan gjøre veldig mye selv uten store investeringer – hva er tilnærmingen? 

Du møter Maja Vikan og Bjørn Solend  som til daglig jobber med å støtte og trene HR og ledere i å designe og benytte digitale ledertreningsprogram.      

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 25. oktober, 09:00-09:30

Maja Vikan

Senior Advisor Career Services

Maja er seniorrådgiver innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.

Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.