Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Webinar Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet er viktigere enn noen gang da vi er i et arbeidsliv preget av kompetansebedrifter, samhandling på tvers og mer kompliserte oppgaver. Psykologisk trygghet er ikke et mål i seg selv, men et redskap for å skape resultater. Begrepet ble lansert på 1960 tallet av Edgar Schein. 

Psykologisk trygghet er et gruppefenomen som handler om hvorvidt en føler en kan utrykke seg fritt uten at det får negative konsekvenser. Psykologisk trygghet er også en grunnleggende faktor for innovasjon, læringskultur og høyt presterende team.  

På denne måten bidrar alle med sine perspektiver, forbedringsforslag og terskelen for å gi hverandre tilbakemeldinger senkes. Virksomheter behøver å fornye seg og skape en arbeidsplass hvor folk trives, kan være seg selv og treffe mest mulig gunstige beslutninger – da vil virksomheten levere bedre tjenester og produkter.  

Hva viser forskning, hva erfaringer vi og hvor skal vi starte? 

Vi byr på 

  1. Ulike perspektiver på hva psykologisk trygghet i praksis innebærer  
  2. Faglig påfyll som gjør at du kan reflektere over graden av psykologisk trygghet i dine relasjoner  
  3. Tips til spørsmål og samtaler som bidrar til å styrke psykologisk trygghet  
Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 13. september, 09:00-09:30

Einar Wergeland-Jenssen

Administrerende direktør i AS3 Norge

Einar er administrerende direktør i AS3 Norge. Han er utdannet psykolog – med fordypning i organisasjonspsykologi. Einar har over 20 års erfaring innen organisasjons- og lederutvikling – både som leder og konsulent.

Maja Vikan

Senior Advisor Career Services

Maja er seniorrådgiver Innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.