Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Webinar 20. september Hvordan beholde, utvikle og motivere nøkkelmedarbeidere

Velkommen til webinar 20. september!  

De aller fleste bedrifter vi snakker med har utfordringer med å beholde nøkkelpersoner og utvikle talenter og ledere for å sikre at de blir og trives i jobbene sine over tid. Et blomstrende arbeidsliv gjør dette enda mer krevende. 

Det er en selvfølge at individuelt fokus er vesentlig i sammenhengen, men hvordan gjør man det? 

Coaching fungerer, og er en viktig bidragsyter i denne sammenheng, men vi i AS3 har alltid ment at det må ha strategisk tilknytning til virksomhetens mål og retning. 

I dette webinaret snakker vi rundt temaet og diskuterer; 

  • Utfordringene knyttet til beholde og utvikle nøkkelpersoner og ledere 
  • Hva er strategisk coaching i denne sammenhengen og hvorfor fungerer det? 
  • Eksempler på konkrete caser vi jobber med og resultatene av disse  
Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 20. september, 09:00-09:30

Maja Vikan

Maja Vikan

Senior Advisor Career Services

Maja er seniorrådgiver Innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.


Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.