Meld deg på våre webinarer

Webinar 27. september Onboarding av ledere er viktigere enn noen gang – hva må jeg passe på??

Du bruker tid og krefter på å finne den rette kandidaten til å tre inn i en lederrolle. Men har du tenkt på hva som skjer etter kontraktsignering?

Onboarding er prosessen fra når den ansatte skriver under arbeidskontrakten og frem til vedkommende er i ordinær drift. En god og vellykket onboarding vil gi økt motivasjon til den nyansatte, som vil føle seg ekstra ivaretatt av selskapet allerede før første dag. I flere tilfeller ser vi også at ansatte går fra medarbeider til leder – hvordan støtter virksomheten lederen i dette skiftet?

✅ Hva er gode onboardingsprinipsser?
✅ Klassiske fallgruver knyttet til onboarding og hvordan unngå disse?
✅ Fra medarbeider til leder, hvordan håndter vi det?
✅ Coaching en teknikk for å ivareta god onboarding

Du møter Maja Vikan og Bjørn Solend  som til daglig jobber med å støtte og trene HR og ledere i å designe og gjennomføre gode onboardingsprogram

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 27. september, 09:00-09:30

Maja Vikan

Maja Vikan

Senior Advisor Career Services

Maja er seniorrådgiver Innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.


Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.