Frokostseminarer

JobB i as3 Jobbmuligheter

AS3 er delt opp i en rekke spesialiserte forretningsenheter som arbeider med forskjellige medarbeiderprofiler. Vi og vårt marked endrer seg hele tiden, og våre behov for bestemte typer profiler endrer seg tilsvarende. Ledelseskonsulenter, sosialrådgivere, bedriftskonsulenter, språkkonsulenter og jobbrådgivere er bare noen av de medarbeiderprofilene som i dag er ansatt i AS3.

Les mer nedenfor om de enkelte forretningsenhetene og om de medarbeiderprofilene som rekrutteres oftest til de enkelte enhetene.

ledige stillinger

AS3 Transition & AS3 Executive | Samarbeid med private og offentlige bedrifter

Vi hjelper mennesker og virksomheter med å planlegge, gjennomføre og håndtere endringer. Vi har spesialisert oss i å støtte og coache mennesker og virksomheter i håndtering av jobbmessige endringer som oppstår, enten som følge av oppsigelser eller hvor målet er opprettholdelse og utvikling.

AS3 Transition

AS3 Transition støtter private bedrifter og offentlige organisasjoner med å nå sine forretningsmessige mål og arbeider med:

 • Outplacement (oppsigelser, oppsigelsesprosesser, outplacementforløp, jobbrådgivning)
 • Change Capacity (endringsledelse, endringsprosesser, leder- og medarbeiderutvikling)
 • Career & Performance (coaching, karriereavklaring, kompetanseavklaring, mentorer)
 • Stress & Well-Being (trivsel, stresshåndtering, sykefravær og ledersparring)

De oftest rekrutterte medarbeiderprofiler i AS3 Transition er:

 • Senior Account Managers
 • Frilans ledelseskonsulenter/ outplacementrådgivere
 • Back Office (Project Managers, administrativt personale, kommunikasjonspraktikanter)
as3 transition

AS3 Executive

AS3 Executive tilbyr individuell og skreddersydd rådgivning til toppledere i private og offentlige bedrifter. AS3 Executive arbeider med:

 • Executive Outplacement, hvor det legges en optimal strategi og plan for den oppsagte topplederens vei til et hurtig comeback.
 • Executive Coaching and Mentoring, som sikrer fortsatt suksess i nåværende stilling.

De oftest rekrutterte medarbeiderprofiler i AS3 Executive er:

 • Faste medarbeidere med Executive-erfaring.
as3 executive

AS3 Employment og A2B | Samarbeid med jobbsentre og kommuner

Vi har ekspertise i jobbrådgivning av ledige med veldig forskjellige bakgrunner i samarbeid med jobbsentre og kommuner. Målet er å hjelpe mennesker videre i jobb og karriere. Videre tilbys A2B-forløp med en unik kombinasjon av sysselsettingsrettet innsats og språkskole målrettet mot flyktninger og innvandrere.

AS3 Employment

AS3 Employment gjennomfører mange forskjellige forløp i samarbeid med jobbsentrene, og har stor ekspertise i jobbrådgivning av ledige med meget forskjellige bakgrunner. Målet er å hjelpe mennesker videre i jobb og karriere. AS3 Employment har inngående kjennskap til arbeidsmarkedets jobbmuligheter, fordi vi hele tiden er i nær kontakt med næringslivet. De oftest rekrutterte medarbeiderprofiler i AS3 Employment er:

 • Jobbrådgivere
 • Sosialrådgivere/sosialformidlere/saksbehandlere
 • Psykologer
 • Oppsøkende bedriftskonsulenter og callcenter-medarbeidere
 • Administrativt personale
as3 employment

A2B

A2B samarbeider med jobbsentre og kommuner i hele landet om norskundervisning og oppkvalifisering av ledige. På våre språksentre underviser vi flyktninger og innvandrere i arbeidsmarkedsrettet norsk og ruster dem til at de raskest mulig kan bli selvforsørgende. På våre A2B-sentre oppkvalifiserer vi ledige og matcher dem med en konkret jobb eller utdannelse. De oftest rekrutterte medarbeiderprofiler i A2B er:

 • Språkkonsulenter/undervisere
 • Konsulenter/jobbrådgivere
a2b norge
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av vår egen kompetanse innen alt vi driver med