Se våre kommende webinarer

Rådgiver Beate Kristin Kolstad

Jeg brenner for å støtte mennesker og organisasjoner i sin utvikling for å nå sine mål og potensialer, samt skape verdi i et helhetlig perspektiv. Beate Kristin Kolstad

Beate har jobbet som profesjonell coach, rådgiver og sparringspartner i endrings- og omstillingsprosesser i flere år. Hun har erfaring fra å jobbe med individer, team og organisasjoner i endringsprosesser, ulike bransjer og nivå.

Med bachelor i elektronikk fra Bergen ingeniørhøyskole og mange års erfaring fra arbeid innen tele- og datakommunikasjon har Beate en spesielt god kompetanse omkring handlingsrommet og de utfordringer som oppstår i skjæringspunktet mellom mennesker og teknologi.

Som rådgiver er Beate opptatt av å støtte mennesker i sin utvikling slik at de skal nå sine mål og potensialer, og hun bidrar til å synliggjøre verdi i et helhetlig perspektiv for mennesker i endring. Hun er resultatorientert med kandidaten i fokus slik at denne i sin endringsreise evner å tydeliggjøre mål for seg selv og ta gode, riktige valg på veien.

 

 

Kontakt oss