Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

rådgiver Benedicte Lie Engelsen

Det å få være en katalysator for at et menneske evner å se seg selv med nytt blikk, og ut fra det bli i stand til å se muligheter de ikke så tidligere – det motiverer meg veldig! Benedicte Lie Engelsen

Benedicte har bakgrunn fra bemannings- og rekrutteringsbransjen, før hun etter hvert gikk over til mer HR- og ledelsesorienterte oppgaver. Gjennom sitt eget selskap har hun opparbeidet seg bred erfaring blant annet om drift av ulike arbeidsmarkedstiltak, sykefraværsarbeid og oppfølging samt kartlegging- og kvalitetssikring av kompetanse. Hun har mange år bak seg som rådgiver i AS3, og har jobbet med kandidater fra mange ulike fagområder og bransjer, innen både privat og offentlig sektor.

Benedicte har solid kompetanse om jobbsøkerprosessen fra A-Å og er genuint opptatt av at mennesker i en jobbrelatert endringsprosess skal ta eierskap til sin egen prosess. Det er bare slik de kommer seg videre. Det å få være en katalysator for mennesker i slike prosesser, det å være en pådriver mot at de skal nå målene sine og få en jobbhverdag de trives i og med – er en sterk drivkraft for Benedicte.

Bevisstgjøring, aksept og trygghet omkring seg selv og sin egen kompetanse er viktige elementer i endringsarbeidet. Og gjennom tillitsbygging, systematisk, målfokusert jobbing og gode verktøy har hun vært en viktig brikke i puslespillet for mange i deres bevegelse seg fra en jobb til en annen.

Kontakt oss