Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Rådgiver Signe Haver

Det gir meg enorm glede å være med på å skape bevegelse hos kandidaten i riktig retning og nok energi til å gå hele veien frem til målet. Signe Haver

Signe har 17 års erfaring som profesjonell sparringspartner for ledere på alle nivåer. Hennes faglig bakgrunn er fra to akkrediterte coachingutdannelser. Signe er instruktør og sensor i coaching, samt Emosjonsfokusert Terapeut fra Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi. Hun har også master i business (Siviløkonom) samt erfaring fra eget lederskap i næringsliv og høyskolesektor gjennom mange år.

Signe er opptatt av å skape psykologisk trygghet både på individnivå, i team og i større grupper. For Signe er det viktig at deltakerne opplever læring og utvikling. Hun utfordrer og engasjerer på en tydelig, vennlig og respektfull måte. Hennes portefølje strekker seg fra lederutvikling, endringsledelse og organisasjonsutviklingsprosesser. 

Hun har også erfaring fra idretten gjennom å bygge lag i toppidrett, fulgt utøvere som mental trener og utviklet trenere. 

Signe er også del av AS3 Executive coach team.

Kontakt oss