Se våre kommende webinarer

Senterleder ARR - Kristiansand & Grimstad Camilla Landmark

Hovedoppgave i AS3:

I AS3 er jeg senterleder for avdelingene Kristiansand og Grimstad. Her har jeg ansvar for daglig drift på lokasjon og for de ansatte ved de to avdelingene. Jeg er hovedkontakt inn mot de ulike NAV-kontorene vi samhandler med.

Ved disse avdelingene har vi tiltak som Arbeidsrettet rehabilitering, Mulighetssamtalen (som går innunder Arbeidsrettet rehabilitering), samt følger opp enkelte Ekspertbistandsoppdrag.

I tillegg har jeg en karriererådgiverrolle ovenfor kandidater som deltar i Arbeidsrettet rehabilitering. Det omhandler individuell oppfølging av den enkelte kandidat, med kartlegging, veiledning, arbeid inn mot arbeidsgiver sammen med kandidat, samt ut mot arbeidsmarkedet for øvrig bl.a. 

Bakgrunn:

Jeg har en bachelor i Sykepleie, fra UiA Kristiansand. Jeg var ferdig i 2006, og har jobbet mange år ved Gastrokirurgisk og ØNH-avdelingen ved SSHF Kristiansand. Jeg har også erfaring fra kommunehelsetjenesten.

Siden 2016 har jeg vært tilknyttet arbeidsrettede tiltak, primært Arbeidsrettet rehabilitering. Jeg liker svært godt å kunne bruke både utdanning og mine personlige egenskaper på en god, og ift utdanning, på en annerledes måte.

Jeg har fra barne- og ungdomsår alltid likt å gjøre noe, og trasket fra tidlig alder stolt på jobb som «altmulig-menneske» innen bygg og anleggsbransjen, hvor jeg deltok i alle ferier i en årrekke. Så erfaringen min er variert, men nyttig i dag.

Hva engasjerer meg med det jeg jobber med:

Det å hjelpe i form av å veilede, skape mestringsarenaer, se utvikling og engasjement, gir meg mye energi. Jeg er ydmyk for å kunne delta i disse prosesser sammen med enkeltindivider, det være seg kandidater, kollegaer eller arbeidsgivere bl.a.

Arbeidsgivere som ønsker å ta et samfunnsansvar, enkeltindivider som gjennomgår transisjonsprosesser og evner å endre fokus til muligheter kontra begrensninger – er stas!

Jeg motiveres også sterkt av det å bidra til positive endringer av samfunnsmessig betydning.

Å kunne jobbe med AS3’s misjon:  «Bidra til at flere kommer inn i arbeidslivet, at færre faller ut og at alle bidrar på sitt beste» gir god mening for meg. Vi har et sterkt fagmiljø med engasjerte medarbeidere, som jeg er stolt av å få være en del av.

Det å ha en arbeidsplass med stor takhøyde for ideer, engasjement og som ser rom for utvikling, har en stor verdi for min del. En arbeidsplass som anerkjenner og gir muligheter for utvikling innen det jeg brenner for – også ift ansvar og ledelse, så vel som veiledningsrollen. Det skaper stor grad av engasjement for meg.

Sist, men IKKE minst engasjeres jeg av å jobbe i et firma som er kontinuerlig bevisst sine verdier, i alt vi foretar oss.