Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Fagansvar organisasjons- og lederutvikling Claus Harald Jebsen

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsområder har du i AS3?

 

Hva er din bakgrunn?

 

Hva engasjerer deg i det du jobber med?