Se våre kommende webinarer

Regionsleder (Øst) Kari Haug

Hvilke hovedoppgaver/ansvarsoppgaver har du i AS3

Bidra til å skape merverdi for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere I regionen, som dekker Østlandet. Dette innebærer tett kundedialog og oppfølging av kundeavtaler, sikring av gode leveranser, utvikling og drift.

Hva er din bakgrunn?

Jeg begynte I AS3 I 2015 og har arbeidet med etablering og ledelse av mange ulike arbeidsrettede tiltak. Tidligere har jeg mange års erfaring fra bank og arbeid med betalingstjenester, samt fra dagligvare. Mine hovedområder har vært ledelse, salg, prosjekt, utvikling og endring.

Min faglige bakgrunn har jeg fra BI innen økonomi og ledelse.

Hva engasjerer deg med det du jobber med?

Det å kunne bidra til positive endringer både av samfunnsmessig betydning og av stor betydning for enkeltindivider synes jeg er motiverende. I AS3 opplever jeg at arbeidet vi gjør betyr en forskjell og at arbeidet vårt er basert på godt etablerte verdier.

Jeg trives i arbeidet med ledelse og det å kunne ha kontinuerlig utvikling og fokus på muligheter.