Se våre kommende webinarer

NAV-TILTAK Resultatbasert finansiering av oppfølging (REFINO)

Et individuelt rettet tiltak for dem som har behov for omfattende bistand for å skaffe eller beholde en jobb. Tiltaket følger Supported Employment-metodikk. Fremdrift og innhold baseres på kandidatens utgangspunkt, kompetanse og individuelle behov.

Kandidatene kan få råd, veiledning og bistand til blant annet:

  • Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • Nødvendige verktøy for å kunne søke arbeid, som kompetansekartlegging, CV, søknad, hvordan kontakte arbeidsgivere, intervjutrening, oppfølging, etc.
  • Jobbsøking
  • Tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
  • Praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket

Hver kandidat får en egen karriererådgiver. Kandidat og karriererådgiver samarbeider om å lage en plan som gir mening for kandidaten. Individuelle samtaler, handlingsplaner og oppfølging ute i arbeid er viktige verktøy for å oppnå målsetningen.

Varighet

  • Kartleggingsfase i inntil 2 måneder hvor det avgjøres om kandidaten skal følge videre løp.
  • Ved videre løp (som gjelder de aller fleste) går kandidaten over i Ansettelsesfasen i 6 måneder – med mulighet for forlengelse.
  • Når kandidaten har fått jobb er det overgang til Jobbfastholdelsesfasen i 6 måneder ved fast jobb, og 9 måneder med midlertidig jobb.

Målgruppe

Refino står for Resultatbasert finansiering av oppfølgingstiltaket. Det vil si at målgruppen er den samme som et ordinært oppfølgingstiltak

Kontakt oss!

Har du spørsmål rundt tiltaket, kan du kontakte oss her.

Kontaktperson

Kari Haug

Senterleder


AS3 Norge ASStorgata 320184 Oslo

Mobil: +47 913 90 837E-post: karha@as3.no


Kari Haug