Frokostseminarer

vår arbeidsplass Ansvarlighet og CSR

 

Vi gjør en ekstra innsats for å leve opp til de forventninger som det stilles til en sosial og samfunnsansvarlig bedrift – Corporate Social Responsibility. Det er naturlig for oss å oversette CSR til samfunnsmessig ansvar.

Vi er en verdibasert bedrift som ønsker å agere forretningsorientert, ordentlig og langsiktig. Det betyr bl.a. at vi tar ansvar når vi løser våre oppgaver til daglig, og gjerne mer ansvar enn det forventes.

Vi arbeider alltid med respekt og interesse for kunder, kandidater og medarbeidere, samt samfunnet omkring oss, og vi har øye for hvordan vår måte å drive forretninger på virker inn på samfunnet. Vi anser vårt arbeid med å støtte mennesker som et viktig bidrag til både det enkelte individet og for samfunnet.

Ansvarlighetskodeks

Vi ønsker å ta et særlig ansvar og har i AS3s Code of Conduct formulert nøyaktig hva vi forventer av oss selv. Code of Conduct inneholder fire hovedområder: Menneskerettigheter, miljø, lovgivning og romslighet.

LES MER OM CODE OF CONDUCT

Et samfunnsansvar

AS3 har tilsluttet seg FNs Global Compact, som er verdens største frivillige nettverk med bedrifter og organisasjoner som ønsker å formalisere sitt samfunnsansvar aktivt.

LES MER OM GLOBAL COMPACT
30000

kandidater fikk rådgivning av oss i de nordiske landene i 2014. I de fleste tilfellene har vi enten støttet det enkelte individet med å komme ut av de nasjonale sysselsettingstiltakene og offentlige støtteordningene, eller med å unngå at de kommer inn i dem.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av vår egen kompetanse innen alt vi driver med