Frokostseminarer

vår arbeidsplass Medarbeiderutvikling

Vårt mål er å kunne tilby ansvarsfulle og utviklende stillinger, som har et utviklingspotensial for medarbeideren og for forretningsområdets mål.

AS3 er en stor organisasjon med massevis av muligheter. Vi ønsker å skape rammer som gir medarbeiderne mulighet til å ta ansvar for egen utvikling. Det betyr:

  • At vi gjennom AS3 Academy tilbyr introduksjons- og sertifiseringsprogrammer, som gir en systematisk og målrettet introduksjon til nye arbeidsoppgaver og kvalitetskrav.
  • At kompetanseutviklingen først og fremst foregår i stillingen gjennom nye oppgaver og nye ansvarsområder.
  • At kompetanseutvikling internt og eksternt i form av etterutdannelse alltid er målrettet medarbeidernes og AS3s behov og drøftes med nærmeste leder.
  • At det årlig gjennomføres medarbeiderutviklingssamtaler, som følges opp gjennom hele året.
  • At det er viktig at du som medarbeider er oppmerksom på å "bruke deg selv riktig", og hva som skal til for at du skaper de beste resultatene.
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi deler så mye vi kan av vår egen kompetanse innen alt vi driver med