as3 work&care Evidens- og erfaringsbaseret tilgang

Hos AS3 Work&Care får den sygemeldte eller ledige en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, hvori håndholdt støtte i at opnå og fastholde et arbejdsmarkedsrettet fokus udgør et centralt element.

  

Vores indsats bygger på de resultater, forskningen peger på er særligt effektive i forhold til konkrete psykiske og fysiske lidelser, samt på de erfaringer, vi selv har gjort os i arbejdet med sygemeldte og ledige. 

Pilen peger fra start mod arbejdsmarkedet
Manglende eller ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet er i sig selv medvirkende til at forværre sygdommen hos mange sygemeldte. Det er helt naturligt, fordi forskning viser, at tilknytning til arbejdsmarkedet øger livskvaliteten og mindsker risikoen for sygdom og marginalisering.

tværfaglige tilgang
Derfor arbejder vi – som en del af vores tværfaglige tilgang - beskæftigelsesrettet allerede fra forløbets første dag, så det er tydeligt, hvad målet med indsatsen er, men også for gradvist at tilvænne borgeren til tanken om at skulle vende til arbejdsmarkedet indenfor en overskuelig fremtid.

Centrale elementer i indsatsen:

  • Mestring af sygdom - psykoedukation og   kognitiv adfærdsterapi
  • Sundhedsfremme – motion, kost og generel trivsel
  • Transition coaching – motivation og forandringsparathed
  • Jobfokus – afklaring af jobmuligheder og jobsøgning
  • Virksomhedspraktik
"Jeg har fået rigtig mange værktøjer som kan bruges i forhold til min situation. Så jeg kan komme videre. Dejligt". Borger på forløb, Djursland

Forløb

I tæt samarbejde med landets kommuner og jobcentre gennemfører vi mange typer forløb. Vi rådgiver alle målgrupper på beskæftigelsesområdet, der har behov for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats for at kunne vende tilbage til eller blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet; det gælder borgere på sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp, dagpenge eller i ressourceforløb. Forløbene tilrettelægger vi gerne i tæt dialog med kunden, så vi rammer dennes behov og ønsker bedst muligt.
VORES FAGLIGHED - JERES GARANTI

FAGTEAM AF SPECIALISTER

Alle vores forløb bliver løbende gennemgået og superviseret af vores fagteam, der sørger for, at kvaliteten og fagligheden til enhver tid er i top. Fagteamet står samtidig til rådighed for vores ansatte, hvis der skulle opstå tvivl om noget på forløbet, eller hvis de har brug for sparring.

hvem sidder i fagteamet

Referencer

AS3 Work&Care indledte sit første samarbejde på beskæftigelsesområdet i 2013, men de markante resultater, vi har skabt i arbejdet med sygemeldte og ledige, har siden fået mange flere jobentre til at indlede et samarbejde med os, ligesom vi kan se, at eksisterende samarbejdsaftaler bliver forlænget.