Trivsel og helse på arbeidsplassen - et godt arbeidsmiljø er fundamentet for verdiskaping
Arbeidsmarkedstiltak - samarbeid med nav, kommuner og helseforetak
Arbeidsrettet bistand - tiL deg som er forsikringskunde, Privat og bedrift
Arbeidsmiljø, trivsel og helse -ta kontakt med oss i dag

Et godt arbeidsmiljø - Trivsel og helse på jobb 

Forskning viser at bedrifter med et godt arbeidsmiljø er mer effektive og produktive. Fordelene ved å ha friske og fornøyde medarbeidere synes altså, til syvende og sist, på bunnlinja. 

Arbeidsmiljøet omfatter alle faktorer i en virksomhet, hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet , og hvordan dette har innvirkning på en arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd.

Som arbeidsgiver er det en rekke faktorer å ta hensyn til, det finnes et regelverk for arbeidsmiljø, og alle arbeidsgivere har plikter knyttet til dette ovenfor sine medarbeidere. Men, ikke se på dette som pliktarbeid! Trvisel og god helse blant medarbeidere er verdiskapende arbeid og gir din bedrift din et stort konkurransefortrinn. 

AS3 bistår deg i arbeidet med arbeidsmiljø, trivsel og helse på arbeidsplassen. Vi kan hjelpe deg med skreddersydde løsninger for forebyggende tiltak og vi er der når du står ovenfor utfordrende situasjoner i organisasjonen eller hos en medarbeider. Se på oss som din HR avdeling som brukes ved behov!  

Permittere - eller blitt permittert? 

Vi hjelper deg med små og store utfordringer knyttet til permitteringer. Både for deg som må permittere  - og for deg som har blitt permittert.

 • Permittering eller oppsigelse?
 • Hvilke av mine ansatte skal jeg velge?
 • Permitteringstiden: Varighet av permitteringen
 • Permittering og NAV - hva er mine rettigheter og plikter?
 • Sykdom og permittering - spør vårt helsepersonell 
 • Online psykolog 
 • Oppsigelse under permittering
 • Bytte karriere? Online Karriereomstillingsprogram 

KONTAKT OSS

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat for hvordan vi kan bistå deg i saker om arbeid, trivsel og helse. Vi bistår bedrifter; deg som leder eller dine medarbeidere - eller deg som privatperson. Mail: employment@as3.no / Tlf 988 18 240 Telefon: 988 18 240

Medlem av SMB norgE?

Som partner kan vi tilby deg:

30 min kostnadsfri veiledning til din bedrift Fri tilgang til vår karriereportal for permitterte ansatte og 50% på alle våre tjenester

SYKEFRAVÆRSARBEID 

Sykefravær koster både tid og penger - la oss hjelpe deg med sykefraværsarbeidet slik at du kan bruke tiden din på verdiskapende oppgaver! De fleste av våre tjenester leveres online. 

Vi skreddersyr løsninger som passer for din bedrift og dine ansatte!

Vi kan blant annet hjelpe deg med: 

 • Forebyggende sykefraværsarbeid i bedriften  
 • Online trivselsmålinger og trivselscoach til ansatte i faresonen 
 • Bistand i vanskelige sykefraværssaker (ekspertbistand: refusjonsordning fra NAV) 
 • Konflikthåndtering 
 • Tilpasning og tilrettelegging på arbeidsplassen 
 • Online karriereomstillingsprogrammer for medarbeidere som ikke fungerer i jobbe
 • Online psykolog og/eller fysioterapeut for ansatte 

ØVELSER FOR HJEMMEKONTORET

Unngå slitasje og stive muskler med disse enkle øvelsene. 

Flere uker på et uergonomisk hjemmekontor kan føre til slitasjeskader, stiv muskulatur og "tung kropp".

Kom deg gjennom karantenetiden med disse gode øvelsene som våre fysioterapeuter byr på. En om dagen er nok! :)

Vil du ha personlig oppfølging (online)?

Ta kontakt med våre dyktige fysioterapeuter så skreddersyr vi et opplegg til deg eller bistår deg i hvordan du skal gjøre øvelsene. 

Mail: employment@as3.no / Telefon 988 18 240 

Lykke til med arbeidet - og treningen! 

Bli vår kollega?

Syns du arbeid med å bidra til at mennesker tar del i arbeidslivet er spennende? AS3 er stadig i utvikling og vi søker nye dyktige kollegaer over hele landet.