Arbeidsrelaterte Helsetjenester - for sykemeldte, bedrifter, pensjon- og forsikringsselskaper
Vår profesjonalitet - din garanti
Pensjonsselskap -Vi sikrer en målrettet handling
For Bedrifter -Sykefraværsoppfølging

Om os

Vi har spesialisert seg på å hjelpe mennesker som av fysiske eller psykiske årsaker står i fare for å bli sykemeldt, er sykemeldt eller står utenfor arbeidslivet. Avdelingen består av arbeidsrettede fysioterapeuter, psykologer og jobbrådgivere som gjennom et unikt tverrfaglig samarbeid skreddersyr oppfølgingen til den enkeltes behov. Oppfølgingen består av et variert tilbud som inkluderer arbeidsrettet rådgivning og/ eller behandling og undervisning, og skal sikre at den enkelte fungerer best mulig i arbeidslivet.

Nordisk fagteam

Kvalitet og profesjonalitet

Alle tjenester som AS3 Work&Care tilbyr blir fortløpende fulgt opp av vårt fagteam. Nordisk fagteam består av en lege med spesialkompetanse i allmennmedisin, ledende fysioterapeut og psykolog fra både Norge og Danmark. Fagteamet samarbeider for å sikre at Work&Care til enhver tid leverer tjenester av høyt faglig nivå og kvalitet.

se fagteamet her

Jobb i AS3 Work&Care

Syns du arbeid med å hjelpe kandidater tilbake til arbeidslivet er spennende? AS3 Work&Care er stadig i utvikling og vi søker nye dyktige kollegaer.

les mere om jobb i as3 work&care og i as3 koncernen