Arbeidsrelaterte Helsetjenester - for sykemeldte, bedrifter, pensjon- og forsikringsselskaper
Vår profesjonalitet - din garanti
Pensjonsselskap -Vi sikrer en målrettet handling
For Bedrifter -Sykefraværsoppfølging

Om oss

Vi har spesialisert oss på å hjelpe mennesker som av fysiske eller psykiske årsaker står i fare for å bli sykemeldt. Avdelingen består av arbeidsrettede fysioterapeuter, psykologer og jobbrådgivere som gjennom et unikt tverrfaglig samarbeid skreddersyr oppfølgingen til den enkeltes behov. Oppfølgingen består av et variert tilbud som inkluderer arbeidsrettet rådgivning og/ eller behandling og undervisning, og skal sikre at den enkelte fungerer best mulig i arbeidslivet.

Arbeidsrettet Rehabilitering i AS3 - med fokus på arbeid og helse

Arbeidsrettet Rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er til deg som er sykemeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt, og er bosatt i Agder fylket. Tilbudet er også til personer uten arbeidsforhold med nedsatt arbeidsevne.

Målsetting

Å styrke arbeidsevnen og bidra til å gi deg verktøy til å håndtere helserelaterte og/eller psykososiale utfordringer. Du vil veiledes til å finne de best egnede strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og skade, samt tilbys løsningsfokuserte aktiviteter som legger til rette for arbeidsaktivitet.

Fast rådgiverteam

Alle som deltar i ARR forløp hos As3 får sitt eget faste rådgiverteam gjennom hele forløpet. Disse teamene består av:

  • Karriererådgiver
  • Fysioterapeut

Det vil være mulig å få videoveiledning hos psykolog ved behov.

Varighet

Arbeidsrettet rehabilitering har som utgangspunkt en varighet på 4 uker. Dersom det vurderes relevant og hensiktsmessig ift. din arbeidsevne så er det i noen tilfeller mulig med forlengelse i 4+4 uker.

Hva kan vi bistå med?

  • Veiledningssamtaler
  • Funksjonsfremmende trening
  • Karriereveiledning  
  • Karriereferdigheter
  • Arbeidsutprøving
  • Verktøy til ivaretakelse av egen helse

undefined

Nordisk fagteam

Kvalitet og profesjonalitet

Alle tjenester som AS3 Work&Care tilbyr blir fortløpende fulgt opp av vårt fagteam. Nordisk fagteam består av en lege med spesialkompetanse i allmennmedisin, ledende fysioterapeut og psykolog fra både Norge og Danmark. Fagteamet samarbeider for å sikre at Work&Care til enhver tid leverer tjenester av høyt faglig nivå og kvalitet.

se fagteamet her

Jobb i AS3 Work&Care

Syns du arbeid med å hjelpe kandidater tilbake til arbeidslivet er spennende? AS3 Work&Care er stadig i utvikling og vi søker nye dyktige kollegaer.

les mere om jobb i as3 work&care og i as3 koncernen