as3 work&care Arbeidsrettede tiltak - Tverrfaglig innsats for å mestre arbeidslivet

AS3 Work&Care har god tyngde og lang erfaring med å bistå i ulike arbeidsrettede tiltak.

Innsatsen varierer i de ulike tiltakene, da rammene er forskjellige. AS3 Work&Care skaper gode resultater for den enkelte ved å kartlegge helsebilde, avklare arbeidsmuligheter og skreddersy veien tilbake til arbeid.

 AS3 Work&Care tilbyr kurs og undervisning i helsefaglige temaer med mål om å styrke den enkeltes forståelse av egen situasjon, og hva som skal til for å opprettholde god helse og oppleve mestring i arbeidslivet.

kontaktinformasjon