as3 Arbeidsrelaterte helsetjenester For Bedrifter – Sykefraværsoppfølging, IA- tjenester og forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Vi tilbyr en rekke tjenester til bedrifter i alle sektorer og bransjer, hvor målet er å redusere og forebygge sykefravær. Arbeidsrettet vurdering, behandling hos psykolog eller fysioterapeut og foredrag i ulike helsefaglige temaer.

Vi tilbyr også ulike seminarer og workshops tilpasset bedrifter som ønsker økt kunnskap omkring IA-avtalen og arbeidsmiljøarbeid. Seminaret tilrettelegges den enkelte bedrift, kartlegger arbeidsmiljøfaktorer som kan bidra til økt fare for sykefravær og gir verktøy til forebyggende arbeidsmiljøarbeid på den enkelte arbeidsplass.

For ytterligere informasjon se her

Kontaktinformasjon