Se våre kommende webinarer

Senterleder - Jobbsøkerkurs for unge (Sandnes) - AVKLARING OG AVKLARING FOR MINORITETER (HAUGESUND Annlaug Haugen Nikolaisen

Hovedoppgave i AS3:

Min hovedoppgave er å være karriererådgiver for kursdeltakerne våre. De er i aldersgruppen 19 til 30 år og står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker. Målet vårt er å bistå alle kursdeltakere med å sette mål for karrierevei, lage en plan for å oppnå denne planen samt gi dem alle verktøy for å kunne møte arbeidslivets krav og forventninger. 

De kurs vi har, går først over 5 uker med daglig oppmøte fra 09:00 til 15:00, der har vi daglig kursinnhold om arbeidsmarked, CV, søknad, identitet, kompetanse, motivasjon og forberedelser til intervju og jobb på sikt.  Etter de 5 ukene med kurs følger vi opp deltakere i videre 12 uker, om de er på jobbjakt, i arbeid, i praksis eller annet. 

Vi har kontakt med arbeidsliv, studiesteder og NAV veiledere tilnærmet daglig for å påse at alle kursdeltakere får mest mulig ut av sine muligheter. 

Bakgrunn:

Jeg har bachelor i personalledelse fra UIS og variert bakgrunn fra bemanningsbransje, butikk og tiltaksbedrifter. Har god erfaring med skriving av CV og søknader, kartlegging av åpent og skjult arbeidsmarked, mulighetsutforsking og kompetansekartlegging.

Hva engasjerer meg med det jeg jobber med:

 Målgruppen vi jobber med er en stor ressurs for nåtiden og fremtiden, og det er en takknemlig oppgave for meg å få være med dem på veien mot arbeidsmarkedet. Det som engasjerer meg er at jeg får bli godt kjent med våre deltakere, ta del i deres hverdag, og får se det store potensialet som arbeidsmarkedet kan få fra hver og en av dem.