Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

FOR VIRKSOMHETER Nedbemanning og karriererådgivning – En krevende prosess

Hvorfor er det så viktig med en god nedbemanning?

Fra en medarbeider møter opp på jobb første dag og frem til vedkommende ufrivillig pakker tingene sine for å søke nye utfordringer på en annen arbeidsplass, blir virksomhetens HR-policy målt og vurdert.

Ledelsens syn på medarbeiderne kommer særlig godt frem i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Det er ofte en sårbar, følelsesladet og potensielt konfliktutløsende situasjon som krever grundighet fra virksomhetens side. Det berører ikke bare de som skal forlate virksomheten, men også de gjenværende medarbeiderne i betydelig grad.

Har prosessen foregått på en god måte? Spørsmålet blir diskutert i lunsjen blant medarbeiderne som blir igjen, ved familiesammenkomster i helgen, på telefonen med de overtallige medarbeideres bekjentskapskrets, og muligens også i mediene. Plutselig er det mange som vet hvordan virksomheten håndterte nedbemanningen.

Virksomhetens måte å gjennomføre nedbemanning på sender tydelige signaler til de gjenværende medarbeiderne og eksterne samarbeidspartnere. Nedbemanningspolicyen gir uttrykk for de verdiene og det menneskesynet som virksomheten bygger på og ønsker å profilere seg med.

Virksomhetens verdier og menneskesyn gjennomsyrer ubevisst atferden i virksomheten.

10 GODE GRUNNER TIL Å INVeSTERE I OUTPLACEMENT

Hvordan gjennomfører man en god nedbemanning?

For å skape en profesjonell prosess er det viktig å planlegge hele prosessen både før, under og etter selve nedbemanningen. 

I tiden fra en endringen blir drøftet med de tillitsvalgte til prosessen blir kunngjort og nedbemanningen er gjennomført, er det vanlig med stort fall i produktivitet, og omfanget er ofte ukontrollerbart. God planlegging og konkret strukturering av nedbemanningsprosessen kan blant annet bidra til å motvirke dette fallet, samt de økonomiske konsekvensene nedbemanningen medbringer. I tillegg vil en god handlingsplan for nedbemanningsprosessen sørge for at ledelsen og HR behandler de ansatte med den respekt og verdighet som kreves, og fører til at ledelsen opprettholder sin kredibilitet og tillit.

Kompetansekartlegging

Krevende prosesser

Hvordan kan vi bistå dere?

Før

Vi bistår din virksomhet i å forberede HR, ledere og tillitsvalgte som skal gjennomføre nedbemanningen. Vi kan bistå med:

 • Planlegging av prosessen - trinn for trinn
 • Risikovurdering for toppledelsen
 • Trening i å håndtere reaksjoner på nedbemanningen for ledere og tillitsvalgte
 • Forberedelse til kompetansekartlegging for ledere og medarbeidere 

Vi skreddersyr alltid våre tjenester

GRATIS E-BOK: PLANLEGGING AV NEDBEMANNING

Under

En best mulig prosess krever at man tar vare på menneskene som blir berørt av dette. AS3 kan bistå med: 

 • Løpende rådgivning til HR
 • Veivalgsmøter for medarbeidere med tilbud om sluttavtale, og som trenger en nøytral, profesjonell sparringspartner i spørsmålet om man skal bli i eller forlate virksomheten
 • Informasjonsmøter for overtallige medarbeidere som hjelper dem å håndtere reaksjoner på endringen, samt informasjon om bistanden de får til å komme seg godt videre 
 • Karriererådgivning til overtallige medarbeidere 

Etter

Det er alltid en risiko for tap av nøkkelmedarbeidere og fall i produktivitet. Skal virksomheten komme godt videre, er det vesentlig at ledere:

 • Forstår og håndterer reaksjoner på endringer hos de gjenværende medarbeiderne
 • Skaper trygghet og forutsigbarhet 
 • Setter ny retning for virksomheten

AS3 tilbyr workshops for ledere og medarbeidere hvor målet er å sikre at motivasjon og produktivitet gjenopprettes raskest mulig etter en nedbemanning. Oppfølgingsarbeidet kan med fordel suppleres med trivselsmålingen Evi - som har et vitenskaplig fundament og er utviklet av AS3.

GRATIS E-BOK: SLIK LEDER DU ETTER EN NEDBEMANNING

En god nedbemanning

En kort beskrivelse av prosess og bistand fra AS3


Karriererådgivning og outplacement

Karriererådgivning har som mål å hjelpe overtallige medarbeidere videre i deres karriere (outplacement). I rådgivningen identifiserer vi din kompetanse og mål for videre karriere, og sikrer en effektiv prosess for å komme ut i ny og riktig jobb. I AS3 outplacementprogrammer får kandidaten:

 • En personlig rådgiver
 • Gruppeaktiviteter for erfaringsdeling og nettverksbygging
 • Tilgang til AS3s digitale karriereportal med relevant lesestoff, praktiske oppgaver og videoer 

Våre rådgivere er sertifiserte karriererådgivere med EMCC-akkreditert coachingutdanning

OUTPLACEMENTPROGRAMMER

Kontakt oss

Har du spørsmål rundt hva vi kan tilby din virksomhet, kan du kontakte oss her.