Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

FOR VIRKSOMHETER Organisasjons- og lederutvikling

LEDERUTVIKLING MED AS3

Vi arbeider med ledere og ansatte, både i privat og offentlig sektor. Som en ledende aktør innen leder- og organisasjonsutvikling ser vi både behovet og resultatene mange organisasjoner har for å utvikle deres ledere og ansatte, slik at de kan trives og fungere best mulig i deres rolle. 

Ledelseskvalitet er et avgjørende kriteriet for om en organisasjon lykkes med en virksomhetsstrategi. 

Våre rådgivere og ledercoacher utvikler – sammen med dere – det optimale lederutviklingsforløpet for deres virksomhet. Sammen tar vi utgangspunkt i den strategiske målsetningen, relasjonelle forhold i virksomheten og individuelle utviklingsbehov.

Vi ser at det mest effektive lederutviklingsforløpet skapes ved at vi jobber parallelt på både gruppe- og individnivå. Vi styrker lederskapet på tvers av organisasjonen med felles workshops og webinarer, og vi kan supplere med individuelle coachingforløp eller 360-graders lederevaluering når det er behov for å understøtte den enkeltes leders egen utvikling.

 


AS3s TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING

Lederutvikling har størst effekt:

 • Når man gjør en grundig behovsanalyse i forkant

 • Gjennom praktisk fokuserte programmer enn ved bruk av informasjonsbaserte programmer

 • Når man har kortere treningssesjoner enn lange

 • I kombinasjon med informasjons-, demonstrasjons- og praktiske metoder enn ved bruk av én eller to av metodene

 • Hvis deltakerne får feedback på læringen enn der de ikke mottar feedback
Lacerenza, Reyes, Marlow, Joseph og Salas (2017). Journal of Applied Psychology, Vol 102, no 12 1686 - 1718

Komponenter i lederutviklingen


Kombinert

Digital lederutvikling

Vi vet at lederutviklingen får størst effekt når dette kombineres med digital trening. Derfor legger vi alltid inn digital læring i våre utviklingsløp.

LES MER OM DIGITAL LEDERUTVIKLING

VÅRE TJENESTER

Vi skreddersyr alltid våre tjenester til behovet i virksomheten

Organisasjons- og lederutvikling

 • Vi hjelper ledergrupper med å realisere sin merverdi: Det handler om å sammen løse faktiske utfordringer bedre; prioritere tydeligere, bli mer strategiske og finne gode strukturer for sin ledergruppeutøvelse. Vi bistår ledergrupper på alle nivåer i virksomheter. Vi har ulike innganger til utvikling avhengig av hva som ønskes utviklet fra oppdragsgiver side.

 • Vi bruker ulike tilnærminger og verktøy for å synliggjøre status for ledergruppens funksjon og evne til å skape merverdi. Vi anvender ulike metoder for å styrke dialog, konstruktiv atferd, møteteknikk og konflikthåndtering.

 • Vi bistår også ledergrupper med å styrke forståelse av ulikheter mellom medlemmene.

Lederutvikling

 • Vi jobber med utvikling av ledelse på systemnivå og av ledere på individnivå. Vi jobber praksisnært med ferdighetstrening der lederne får trent på ledelse mens de løser reelle ledelsesutfordringer.

 • Vi jobber med ledelsesutvikling på strategisk organisasjonsnivå som et virkemiddel for å styrke og utvikle virksomheter

 • Å etablere en felles plattform for ledelse med verdier, mål og konkrete krav til lederatferd, er grunnlaget for å kunne jobbe med individuelt rettet lederutvikling.

360-lederevaluering

 • For at ledere skal kunne utvikle sitt lederskap til å bli mer effektfullt må de ha tilbakemeldinger fra dem som opplever lederen. 360-evaluering er en effektiv måte å få slike tilbakemeldinger på. Det gir også økt forståelse av hva ledelse er og et språk for ledelse.
 • Formålet med tilbakemeldingen er å gi ledere, ledergrupper og hele ledersystemet innblikk i status på lederskapet slik at styrker kan bevisstgjøres og forsterkes, og forbedringsområder identifiseres for å gi grunnlag for utviklingstiltak.
 • AS3s 360-verktøy er bygget på anerkjent forskning og er unikt i sin sammensetning. Det er også fleksibelt i den forstand at du kan skreddersy spørsmålene slik at det fanger opp viktige kontekstuelle faktorer og tilpasses din virksomhet.

Kartlegging og analyse

 • Kartlegging og analyse av organisasjonens og brukerens/kundenes behov er som regel et godt utgangspunkt for å lykkes med omstilling og utvikling.

 • Vi har bred erfaring fra kartleggings- og analyseprosesser som gir ny innsikt og styrket strategisk forståelse for hva som er det riktige veivalget for din virksomhet. 

Samarbeid på tvers

 • Det som kjennetegner organisasjoner som lykkes med omstilling, innovasjon og talentutvikling er at de trener på å få til det viktige samarbeidet på tvers.

 • Vi har spesialisert oss på metodikk og verktøy for å hjelpe våre oppdragsgivere med nettopp dét.

Lederutvikling med AS3 gir dere:
 

 • Et klarere felles bilde av ledergruppens mål og retning
 • Et styrket internt samarbeid og gjensidig forståelse i ledergruppen
 • Personlig utvikling i forhold til egen ledelsesstil med økt selvrefleksjon
 • Et felles språk for hverandres verdier og forskjeller
 • Et overblikk over deres forskjellige forventninger og behov
 • En psykologisk trygg kultur i ledergruppen, hvor man kan snakke åpent om tvil og feil
 • Konkrete og enkle verktøy, som man husker å bruke i en travel hverdag
 • Mulighet til å bruke vår digitale coachingplatform LevelUp

MØT VÅRT TEAM

Vi matcher våre eksperter med deres behov

Våre erfarne konsulenter har lang erfaring med lederutvikling og endringsprosesser i virksomheter.

Les mer om oss