Meld deg på vårt nyhetsbrev

FOR VIRKSOMHETER Organisasjons- og lederutvikling

LEDERUTVIKLING MED AS3

Vi arbeider med ledere og ansatte, både i privat og offentlig sektor. Som en ledende aktør innen leder- og organisasjonsutvikling ser vi både behovet og resultatene mange organisasjoner har for å utvikle deres ledere og ansatte, slik at de kan trives og fungere best mulig i deres rolle. 

Ledelseskvalitet er muligvis det mest avgjørende kriteriet for, om en organisasjon lykkes med en virksomhetsstrategi. 

Våre rådgivere og ledercoacher utvikler – sammen med dere – det optimale lederutviklingsforløpet for deres virksomhet. Sammen tar vi utgangspunkt i den strategiske målsetningen, relasjonelle forhold i virksomheten og individuelle utviklingsbehov.

Vi ser at det mest effektive lederutviklingsforløpet skapes ved at vi jobber parallelt på både gruppe- og individnivå. Vi styrker lederskapet på tvers av organisasjonen med felles workshops og webinarer, og vi kan supplere med individuelle coachingforløp eller 360-graders lederevaluering når det er behov for å understøtte den enkeltes leders egen utvikling.

 


AS3s TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING

Lederutvikling har størst effekt:

 • Når man gjør en grundig behovsanalyse i forkant

 • Gjennom praktisk fokuserte programmer enn informasjonsbaserte programmer

 • Når man har kortere treningssesjoner enn lange

 • I kombinasjon med informasjons-, demonstrasjons- og praktiske metoder enn ved bruk av én eller to av metodene

 • Hvis deltakerne får feedback på læringen enn der de ikke mottar feedback
Lacerenza, Reyes, Marlow, Joseph og Salas (2017). Journal of Applied Psychology, Vol 102, no 12 1686 - 1718

Komponenter i lederutviklingen


Kombinert

Digital lederutvikling

Vi vet at lederutviklingen får størst effekt når dette kombineres med digital trening. Derfor legger vi alltid inn digital læring i våre utviklingsløp.

LES MER OM DIGITAL LEDERUTVIKLING

VÅRE TJENESTER

Vi skreddersyr alltid våre tjenester tilpasset behovet i virksomheten

Organisasjons- og lederutvikling

 • Vi hjelper ledergrupper med å realisere sin merverdi: Det handler om å sammen løse faktiske utfordringer bedre; prioritere tydeligere, bli mer strategiske og finne gode strukturer for sin ledergruppeutøvelse. Vi bistår ledergrupper på alle nivåer i virksomheter. Vi har ulike innganger til utvikling avhengig av hva som ønskes utviklet fra oppdragsgiver side.

 • Vi bruker ulike tilnærminger og verktøy for å synliggjøre status for ledergruppens funksjon og evne til å skape merverdi. Vi anvender ulike metoder for å styrke dialog, konstruktiv atferd, møteteknikk og konflikthåndtering.

 • Vi bistår også ledergrupper med å styrke forståelse av ulikheter mellom medlemmene.

Lederutvikling

 • Vi jobber med utvikling av ledelse på systemnivå og av ledere på individnivå. Vi jobber praksisnært med ferdighetstrening der lederne får trent på ledelse mens de løser reelle ledelsesutfordringer.

 • Vi jobber med ledelsesutvikling på strategisk organisasjonsnivå som et virkemiddel for å styrke og utvikle virksomheter

 • Å etablere en felles plattform for ledelse med verdier, mål og konkrete krav til lederatferd, er grunnlaget for å kunne jobbe med individuelt rettet lederutvikling.

360-lederevaluering

 • For at ledere skal kunne utvikle sitt lederskap til å bli mer effektfullt må de ha tilbakemeldinger fra dem som opplever lederen. 360-evaluering er en effektiv måte å få slike tilbakemeldinger på.
  Det gir også økt forståelse av hva ledelse er og et språk for ledelse.
 • Formålet med tilbakemeldingen er å gi ledere, ledergrupper og hele ledersystemet innblikk i status på lederskapet slik at styrker kan bevisstgjøres og forsterkes, og forbedringsområder identifiseres og gi grunnlag for utviklingstiltak.

 • AS3s 360-verktøy er bygget på anerkjent forskning og er unikt i sin sammensetning. Det er også fleksibelt i den forstand at du kan skreddersy spørsmålene slik at det fanger opp viktige kontekstuelle faktorer og tilpasses din virksomhet.

Kartlegging og analyse

 • Kartlegging og analyse av organisasjonens og brukerens/kundenes behov er som regel et godt utgangspunkt for å lykkes med omstilling og utvikling.

 • Vi har bred erfaring fra kartleggings- og analyseprosesser som gir ny innsikt og styrket strategisk forståelse for hva som er det riktige veivalget for din virksomhet. 

Samarbeid på tvers

 • Det som kjennetegner organisasjoner som lykkes med omstilling, innovasjon og talentutvikling er at de trener på å få til det viktige samarbeidet på tvers.

 • Vi har spesialisert oss på metodikk og verktøy for å hjelpe våre oppdragsgivere med nettopp dét.

Lederutvikling med AS3 gir dere:
 

 • Et klarere felles bilde av ledergruppens mål og retning
 • Et styrket internt samarbeid og gjensidig forståelse i ledergruppen
 • Personlig utvikling i forhold til egen ledelsesstil med økt selvrefleksjon
 • Et felles språk for hverandres verdier og forskjeller
 • Et overblikk over deres forskellige forventninger og behov
 • En psykologisk trygg kultur i ledergruppen, hvor man kan snakke åpent om tvil og feil
 • Konkrete og enkle verktøy, som man husker å bruke i en travel hverdag
 • Mulighet til å bruke vår digitale coachingplatform LevelUp

MØT VÅRT TEAM

Vi matcher våre eksperter med deres behov

Våre erfarne konsulenter har lang erfaring med lederutvikling og endringsprosesser i virksomheter.

Les mer om oss
Lurer du på noe?

Send oss en melding da vel. Dette kan være om du trenger råd, har spørsmål, eller andre ting vi kan hjelpe deg med. Vi svarer så fort vi kan!