Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler
Bli en bedre leder

Ta en arbeidslivsrettet coachingutdannelse slik at du forstår dine medarbeidere bedre og fremstår som en trygg leder med økt gjennomslagskraft

Dette sier tidligere deltagere:

"Virkelig inspirerende, motiverende, og reflekterende dager som skapte både aha opplevelse, spennende ny læring, engasjerende sosiale relasjoner med kursledere som setter en høy standard på innhold, kunnskap og ferdighet.
Kan virkelig anbefales for dypere forståelse av egne styrker, muligheter og nysgjerrighet for å coache fokusperson til selvledelse og måloppnåelse."

"Dette kurset gav meg nyttige modeller og metodikk innen transisjons coaching. Sammen med tidligere erfaringer er dette virkelig et godt fundament til å fortsette på reisen som coach og et ønske om å tilegne meg enda mer kunnskap og trening for å bli en god coach"

Neste dato:
AS3 Coachingutdannelse
 2024

8.-10. oktober 2024

 

Har du spørsmål til våre instruktører?

Tone Bjærum
Send mail til Tone

Kristin Weholt
Send mail til Kristin

 

Skal du gjennomføre medarbeidersamtaler, kommunisere en sentral beslutning som kanskje ikke er så positiv, eller sette en ny retning for avdelingen? Eller har du en strategisk HR-rolle som håndterer mange sterke intressenter og personalsaker, samtidig som du skal være tilgjengelig for ledersparring? Selv uten personalansvar er det sansynelig at du står i en del situasjoner som kan være preget av unødvendige misforståelser og uforløst potensial.

Med coaching som fundament har du flere verktøy for å stå stødig i din rolle og få med deg teamet i samme retning. Målet er å styrke dine ferdigheter innen kommunikasjon og forståelse slik at du er bedre rustet til å håndtere et arbeidsliv i stadig endring. 

For deg som ønsker å

 • Forstå dine medarbeidere bedre slik at de trives og presterer sitt beste
 • Bli en bedre lytter
 • Fremstå som en trygg, empatisk leder med gjennomslagskraft
 • Skape nødvendige rammer for godt samarbeid, involvering og prestasjon
 • Stå tryggere i krevende samtaler
 • Ha mulighet til å ta opp relevante situasjoner og refleksjoner fra ditt arbeidsliv sammen med andre

 

Vil du vite mer om coaching som et lederverktøy? les mer her: https://www.as3.no/blogg/coaching-som-lederverktoey/ 

Kontakt og påmelding

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg på. Påmelding innen 16. september. Påmeldingen er bindende.

Innhold:

 • Hva er coaching, og hvordan skiller coaching seg fra andre samtaleformer?
 • Rammer for samtalen
 • Hvordan er en coaching-samtale bygget opp, og hvilke elementer danner utgangspunktet for dialogen?
 • Perspektivbevegelse – forståelse for ulike perspektiver i en dialog
 • Ulike aspekter ved kommunikasjon: Hva består kommunikasjon av, og hva kan en utvidet kommunikasjonsforståelse bidra til?
 • Hvordan kan du som coach plukke opp på ulike signaler når det er du som styrer samtalen og stiller spørsmål? 

Transisjoner som rammeverk

 • Hvordan kan du bedre  forstå mennesker og organisasjoner i endring?

Nivå 1: Foundation

Omfang: 3 undervisningsdager, 30 studietimer i alt   

Oppstart:  8. oktober – 9. oktober - 10. oktober 2024 

Undervisningssted:  Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

Pris: 20.000 NOK (eks. mva.) per deltaker 

Språk: Norsk   

 

Nivå 1

 


 

Målgruppe og bakgrunn

Denne utdannelsen er for ledere, HR og medarbeidere på alle nivå. Særlig relevant dersom du jobber med utvikling av medarbeidere, team eller prosjekter.

Ledere, med personalansvar og uten personalansvar som i sitt arbeid kan ha nytte av å bli bedre kjent med egen kommunikasjonsstil og styrker for å få økt gjennomslagskraft og øke motivasjonen omkring en felles retning.  

HR som jobber med leder- og medarbeiderutvikling, strategi og kommunikasjon, og har flere profesjonelle samtaler i hverdagen 

Prosjektledere og konsulenter, som skal fasilitere dialoger i små og store grupper, sikre felles mål, fremdrift og gode resultater.

Den tilpasningen vi mennesker går gjennom når vi møter endringer som betyr noe for oss kaller vi i AS3 for transisjoner. Derfor kaller vi utdannelsen "Transition Coach". Utdannelsen er utviklet i samarbeid med næringslivet, universitetet i Aarhus og AS3, for å sikre at den er nyttig for deg i din arbeidshverdag.

Transitition Coach-utdannelsen er akkreditert av EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Denne følger de etiske retningslinjene til EMCC. AS3 har en eklektisk tilnærming til coaching. Det betyr at vi har trukket ut det beste fra ulike teorier innen endringsteori, dialogisk kommunikasjonsteori og kognitiv teori for å treffe behovet i det norske arbeidslivet.

 

FAQ

Ofte stilte spørsmål

 

 


 

 

Hvordan definerer AS3 coaching?
 • Vi jobber ut fra en coaching-definisjon som tar utgangspunkt i transisjonsbegreper. Det er altså Transition Coaching vi tilbyr i AS3.
 • Transisjoner er kort sagt den tilpasningsprosessen vi mennesker gjennomgår når vi må tilpasse oss en endring.
 • Det betyr, at det i selve coaching-samtalen arbeides med et tema som fokuspersonen (coachee/den som coaches) – ønsker å bli klokere på
 • Coachen skal i samtalen støtte, lette, fremme eller stimulere den transisjons-prosessen som bidrar til ny læring, merforståelse og handlekraft hos fokuspersonen. 
 • AS3 har en eklektisk tilnærming til coaching. Det betyr at vi har trukket ut det beste fra ulike teorier innen endringsteori, dialogisk kommunikasjonsteori og kognitiv teori og skapt vår egen metode for å treffe behovet i arbeidslivet. Utdannelsen er utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet og universitetet i Aarhus.
 • Coaching gir deg bekreftelse til å handle aktivt.
 • Ny læring og merforståelse betyr at fokuspersonen forstår sin problemstilling bedre, eller ser problemstillingen i et helt nytt lys. Denne utvidete forståelsen gir rom til økt handlekraft, som er fokuspersonens motivasjon til å aktivt handle annerledes, enn det hen tidligere ville gjort.
 • Det er ofte slik at jo større erkjennelsen og forståelsen av et problem eller en situasjon er, jo sterkere er motivasjonen for å handle. Økt forståelse gir også rom til å få et større blikk av ulike handlingsmuligheter. 

 

 


 

 

Hva er deres etiske inngang til coaching? 
 • Coachinguddannelsen er basert på en rekke etiske prinsipper fra European Mentoring and Coaching Council (EMCC). EMCC er en europeisk organisasjon som arbeider med å profesjonalisere coaching, og som har gitt Transition coaching en internasjonal akkreditering. Du kan lese mer om EMCC her. 
 • De etiske prinsippene er: 
  • Coachen anerkjenner ethvert menneskes verdighet og utviser atferd preget av respekt for forskjellighet og fremmer like muligheter. 
  • Det er coachens primære ansvar å tilby fokuspersonen (coachee) den best mulige ytelse og handle på en slik måte at det ikke skader fokusperson eller coach. 
  • Coachen forplikter seg til å handle med utgangspunkt i verdighet, selvbestemmelse og personlig ansvar 
  • EMCC’s etiske regler utgjør grunnsteinen i coaching-utdannelsen. De er: Kompetanse, kontekst, bevissthet om egne grenser og interessekonflikter, integritet og profesjonalisme. 

 

 


 

 

Hvordan foregår undervisningen? 
 • Vi bruker en kombinasjon av ulike læringsformer. Klasseromsundervisning, e-læring, praktisk trening i grupper og supervisjon.  
 • Du kan forvente at din læring og personlige utvikling i høy grad finner sted mellom dagene/modulene og i etterkant av fysisk samling. Det er nemlig her du arbeider med den nye kunnskapen og verktøyene gjennom hjemmeoppgaver, trening i coaching-samtaler og møter med læringsmakker.  

 

 


 

 

Hvor lang tid tar utdannelsen?  
 • For å gjennomføre hele utdannelsen, tar det typisk 18 mnd. Per nå er det kun Foundation som tilbys i Norge, videre nivåer kan gjennomføres i København. Ta kontakt for mer informasjon.  
 • Foundation vil omtrent ta 2 mnd.    

 

 


 

 

Hvordan er nivå 1, Foundation, bygget opp? 

 

 


 

 

Jeg har allerede en coach-utdannelse, er dette relevant for meg? 
 • Alle coacher har kontinuerlig bruk for å utvikle seg og tilføre lære noe nytt. Med denne utdannelsen får du nye redskaper, metoder, refleksjoner og trening som kan være med på å nyansere din kompetanse som coach.  

 

 


 

 

Hvem underviser på utdannelsen?  
 • De du møter er alle erfarne undervisere som enten er organisasjonspsykologer eller coacher med lang erfaring og bred bakgrunn fra arbeidslivet.

 


 

Får jeg eksamensbevis?
 • Ja, du mottar et eksamensbevis etter fullført og bestått niv​å.

 

 


 

 Jeg ønsker å booke en coach 

 

 


 

 

Hva er effekten av coaching?  

 

 


 

 

Utforsk AS3 Transition Coachingutdannelse i Norge. Lær hvordan du styrker dine kommunikasjons- og samtaleferdigheter for å håndtere utfordrende situasjoner som leder eller HR. Få økt bevissthet, kompetanse til å skape gode samarbeidsrammer, og trygghet i krevende dialoger. Dette er din mulighet til å utvikle deg som leder og HR-profesjonell. Les mer nå!