Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

vi tar samfunnet og miljøet på alvor Vårt samfunnsansvar

Vi i AS3 tar vår samfunnsrolle på alvor. AS3 har signert FNs "Global Compact", som er verdens største nettverk for bedrifter som ønsker å være en del av samfunnsansvaret.

Samfunnets behov for flere i arbeid

Problem: Det nordiske arbeidsmarkedet opplever stor mangel på faglærte. For å kunne være konkurransedyktige i form av velferd er vi nødt til å øke arbeidsstyrken.  

AS3s bidrag: AS3 støtter mennesker som søker den rette jobben. Vi møter mennesker der de befinner seg i sin transisjon - for å få dem inn i arbeidslivet.

Bedrifters behov for å ivareta sine ansatte

Problem: Mangel på faglærte betyr at bedrifter må kjempe hardere for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse. Samtidig sliter mange arbeidsplasser med høyt sykefravær. I tillegg til menneskelige konsekvenser, koster sykefravær det norske samfunnet 14 milliarder kroner hvert år.

AS3s bidrag: Medarbeidere som trives i jobbene sine er mer motiverte og derfor enklere å ivareta. AS3 hjelper bedrifter med å optimalisere velvære og redusere sykefravær.

Allment behov for å øke endringsvillighet

Problem: Jobbrelaterte endringer som nedbemanninger og omstilling, outsourcing, oppkjøp, kostnadskutt, oppsigelser, privatisering eller ny organisasjonsstruktur er en del av dagens arbeidsmarked.

En nordisk undersøkelse vi har gjennomført, har avdekket at kun 27% av nordiske virksomheter gjennomførte sin siste endring med suksess - delvis grunnet manglende fleksibilitet og manglende forståelse for den menneskelige siden av endringer.

AS3s bidrag: Transisjonsteori er grunnlaget for alt vi gjør - den forklarer den mentale prosessen som skjer når et menneske opplever endringer. Vi gir ledere og ansatte praktisk trening i å håndtere endringer. Vi mener at god håndtering av endringer er et viktig konkurransefaktor og vi tilbyr derfor en rekke skreddersydde programmer.

Samfunnsansvar og resultater

Ved å signere FNs Global Compact forplikter vi oss til å rapportere om hvordan vi er samfunnsansvarlige. Formålet med rapporten er å gi våre kunder, medarbeidere og andre interesserte et innblikk i hvordan AS3 jobber med dette og hvilke ambisjoner vi har om å være med å gjøre en forskjell.

Les den siste rapporten

AS3 og global compact

Siden stiftelsen av AS3 i 1989 har vi fokusert på at alt vårt arbeid skal være basert på respekt - for mennesker og for miljøet. Når vi undertegnet FNs "Global Compact" i 2011 fikk vi formalisert våre intensjoner om samfunnsansvar i et globalt rammeverk.

I "Global Compact" foreligger det ti prinsipper som omhandler menneskerettigheter, arbeidsrett, bekjempelse av korrupsjon, og miljøvern. Vi jobber etter disse prinsippene, og de er sentrale for vår forretningsdrift.

Styret støtter GlobAL Compact

Etiske retningslinjer

Prinsippene er grunnleggende i hele AS3. Derfor har vi det vi kaller "Nordic responsibility code" for AS3

Styrets forpliktelse

GLOBAL COMPACTS 10 PRINSIPPER       

Menneskerettigheter:

1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

2. påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Arbeidsrett:

3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

4. sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

5. sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljøvern: 

7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

8. ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og

9. oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon:

10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.