Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Faglig E-bøker

Ledelse

Lederens samtaler

I denne digitale guiden vil du lære mer om:

 • Guide for ledere om håndtering av ulike profesjonelle samtaler med ansatte.
 • Medarbeidersamtale
 • Vanskelige samtaler
 • Samtaler med stressede medarbeidere
 • Samtale om senkarriere
 • Samtale ved nedbemanning
 • Inneholder fem guider for ulike samtaletyper, med konkrete råd, verktøy og spørreguider for forberedelse, gjennomføring og oppfølging.
 • Basert på AS3 sin langvarige erfaring med ledelsesutvikling, coaching og profesjonelle samtaler

Last ned: Lederens Samtaler e-bok

les mer om bokens innhold

Slik skapes psykologisk trygghet på arbeidsplassen

I denne digitale guiden vil du lære mer om:

 • Definisjon av Psykologisk Trygghet: Hva det er og hvorfor det er viktig.
 • Fordeler: Hvordan trygghet kan øke produktiviteten og trivselen på arbeidsplassen.
 • Praktiske Strategier: Konkrete metoder for å fremme åpenhet og tillit i teamet.
 • Lederskapets Rolle: Hvordan ledere kan tilrettelegge for et trygt miljø.
 • Eksempler og Casestudier: Virkelige situasjoner hvor psykologisk trygghet har gjort en forskjell.
 • Verktøy og Øvelser: Praktiske øvelser du kan bruke for å implementere det du lærer.

Last ned: Psykologisk Trygghet på Arbeidsplassen e-bok

les mer om bokens innhold

Nedbemanning

Planlegging av nedbemanning

 • Hvem inngår i beslutningsprosessen?
 • Hvordan planlegger man en nedbemanningsprosess?
 • Hvilken rolle har de ulike partene i prosessen?
 • Juridiske forhold
 • Hvor mange og hvem skal nedbemannes?
 • Hvordan kommuniserer vi nedbemanningen?
 • Ledernes forberedelse til drøftelsesmøtene.


Les mer om bokens innhold

Slik leder du etter en nedbemanning

 • Konkrete verktøy til å styrke organisasjonen i en utfordrende tid.
 • Oversikt over ledernes oppgaver
 • Oversikt over mulig støtte til oppsagte ledere og medarbeidere
 • Ledelse av gjenværende medarbeidere
 • Ledelse av de tillitsvalgte
 • Lederens egne reaksjoner
 • Ledelse av forretningen
 • Sjekklister

Slik leder du etter en nedbemanning e-bok

Les mer om bokens innhold

Coaching & Trivsel

Slik skaper coaching resultater

I boken vil du lære mer om:

 1. Hva kan coaching brukes til?
 2. Hvem får mest ut av coaching?
 3. Hvilke krav bør du stille til coachen?
 4. Hvordan sikrer du kvalitet i coachingen?
 5. Skal du velge intern eller ekstern coaching?
 6. Hva er god coaching?
 7. Coach, leder og medarbeider: Hvordan får dere sammen utbytte av coachingen?
 8. Hvordan kan teamcoaching gjøre en forskjell?
 9. Hva er effekten av coaching?

Slik skaper coaching gode resultater e-bok

Les mer om bokens innhold

Åtte trinn til økt trivsel i din virksomhet

Boken tar grundig for seg disse trinnene:

 1. Hva er trivsel?
 2. Hvorfor arbeide med trivsel?
 3. Trivsel skal ha en strategisk forankring
 4. Hvem har ansvar for trivsel?
 5. Hva har betydning for medarbeidernes trivsel?
 6. Vi kan ikke snakke om trivsel uten å snakke om stress
 7. Måling av trivsel
 8. Motivasjon og trivsel

Boken inkluderer i tillegg et case og en sjekkliste til deg. 


Trivsel på arbeidsplassen e-bok

Les mer om bokens innhold