Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

For virksomheter Stress og trivsel

Vi støtter virksomheter i å forebygge og håndtere mistrivsel og stress.

Vår rådgivning gir medarbeidere verktøy til å bevare arbeidsglede og effektivitet i en presset hverdag. Ledere lærer å gjenkjenne tegn på stress i en tidlig fase og trenes i adferd som fremmer trivsel.


Individuell rådgivning i stressmestring

Vår rådgivning i stressmestring har som mål å gi medarbeideren verktøy til å sikre trivsel og helse, prioritere riktige oppgaver og prestere godt. Slik fremmes effektiv selvledelse, og sykefravær og uønsket turnover forebygges. Rådgivningen kombineres med coaching, som skal gi medarbeideren større bevissthet om personlige ressurser og handlingsmuligheter.

Passer for medarbeidere og ledere som:

  • opplever hverdagen som krevende
  • står i fare for å bli sykmeldt
  • er sykemeldt på grunn av mistrivsel og stress
  • skal komme varig tilbake i jobb
  • ønsker å forebygge og håndtere mistrivsel og stress

Workshops i stressmestring

Vi tilbyr workshops i stressmestring for grupper av både ledere og medarbeidere.

  • Workshopen «Ledelse og trivsel» forbereder ledere i å gjenkjenne tegn på mistrivsel og stress hos sine medarbeidere. Deltakerne får trening i oppfølgingssamtaler og lederadferd som fremmer arbeidsglede. 
  • Workshopen «Effektivitet og trivsel» forbereder medarbeidere i å gjenkjenne tegn på mistrivsel og stress. Deltakerne får praktiske verktøy til å prioritere riktige oppgaver, fremme arbeidsglede og skape balanse mellom arbeid og fritid.

E-bok: Trivsel på arbeidsplassen

GRATIS E-BOK: TRIVSEL PÅ ARBEIDSPLASSEN

Våre verktøy

Vi har utviklet trivselsundersøkelsen Evi, som vi bruker for å måle graden av stress og misstrivsel i virksomheten.

Trives medarbeiderne i din organisasjon?

Vi hjelper deg med å måle arbeidsplassens trivsel og risiko for stress med trivselsmålingen Evi. Slik sikrer du at trivsel blir et nøkkeltall i din organisasjion.


Trivselsmålingen Evi

Les mer om verktøyet Evi

 

Enkel å bruke

 

Måler ofte

 

Forskningsbasert

 

 

Anonym måling

 


Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber for å motvirke stress og mistrivsel i virksomheter, ta gjerne kontakte med oss

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg, ta gjerne kontakt med oss!