evi trivselsmåling - utviklet aV as3 Trivselsmåling på arbeidsplassen

Trives medarbeiderne i din organisasjon?

Vi hjelper deg med å måle arbeidsplassens trivsel og risiko for stress med trivselsmålingen Evi. Slik sikrer du at trivsel blir et nøkkeltall i din organisasjon.

ENKEL Å BRUKE

Det er enkelt å komme i gang med Evi, og det tar kun 5 minutter å besvare målingen.

MÅLER OFTE

Evi måler løpende – typisk 4-6 ganger i året. Dermed får dere et reelt bilde av både trivsel og stressrisiko, og dere kan løpende justere tiltakene ut i fra gjeldende behov.

FORSKNINGSBASERT

Målingen består av 15 evidensbaserte spørsmål om arbeidshverdagen.

ANONYM MÅLING

Alle svar er anonyme og i tråd med GDPR. Som leder kan man få en samlet rapport hvis minimum 5 medarbeidere gjennomfører målingen.

Umiddelbare resultater

 

 

INSPIRASJON TIL MEDARBEIDERNE

Medarbeiderne får mulighet til å jobbe med egen trivsel ved at de får tilgang til praktiske, nettbaserte verktøy.

FØLG UTVIKLINGEN

Medarbeiderne kan følge egen utvikling over tid. Dette gjør det mulig å reflektere over hvilke tiltak som påvirker stress og trivsel hos den enkelte.

ÅPENHET

En felles innsats på tvers gir bedre dialog rundt utfordringer på arbeidsplassen og danner en kultur som fokuserer på handling.

Evi støtter ledere og HR i hverdagen

TRENING AV HR OG LEDERE

Trivsel oppstår ikke gjennom måling, men krever handling.

Evi inkluderer et introduksjonsprogram som setter ledere og HR i stand til å jobbe med resultatene og finne tiltak som kan styrke trivselen.

RÅDGIVNING TIL STRESSRAMMEDE

Evi stiller en rekke rådgivere til disposisjon for de medarbeiderne som har økt risiko for stress.

Dermed sikres det at medarbeiderne blir tatt hånd om, også der det er vanskelig å løse situasjonen i samtaler med nærmeste leder.

DASHBORD

I dashbordet får du en god oversikt over hvordan din avdeling trives og hvor der er risiko for stress.

Du kan følge din avdelings målinger over tid for å vurdere hvilke tiltak som har størst effekt på trivsel og stress hos dere.

case story (Danmark)

Slik jobber Vestergaard med trivselsmåling

"Det er en stor fordel, at vi tager temperaturen på trivslen løbende og handler på tingene med det samme," forteller Peter Røest-Hansen, produksjons- og arbeidsmiljøansvarlig.

Se case story med vestergaard

Hva koster Evi?

Oppstartspris på 18.000 kroner, samt et årlig gebyr per medarbeider.

STANDARD

Få kunnskap om trivsel og risiko for stress hos dere.

 • Trivselsmålinger - så ofte dere ønsker
 • Online trivselsrådgivning av medarbeidere og ledere
 • Dashboard

300 kr årlig per medarbeider

UTVIDET

Evi supplert med deres egne spørsmål.

 • Trivselsmålinger - så ofte dere ønsker
 • Online trivselsrådgivning av medarbeidere og ledere
 • Dashboard

 • Analyse av data
 • Anbefalinger til tiltak
 • Tilføy egne spørsmål
 • API-løsning

500 kr årlig per medarbeider

KOMPLETT

Supplér Evi med trening og individuell coaching av ledere.

 • Trivselsmålinger - så ofte dere ønsker
 • Online trivselsrådgivning av medarbeidere og ledere
 • Dashboard
 • Analyse av data
 • Anbefalinger til tiltak
 • Tilføy egne spørsmål
 • API-løsning

 • Heldagsseminar for ledere
 • Statusmøter og handlingsplan for ledelsen & HR
 • Coaching av ledere (4 årlige møter per leder)

990 kr årlig per medarbeider

Ønsker du å prøve Evi?

Vi tror at din virksomhet kan nyte godt av å prøve Evi. Kontakt oss dersom du har noen spørsmål, eller ønsker å prøve Evi, så hjelper vi dere i gang.

Ofte stilte spørsmål

HVORFOR HETER MÅLINGEN EVI?

Det gjør den av flere grunner. Dels fordi målingen er evidensbasert, dels fordi ordet ’evimeria’ betyr trivsel eller velvære på gresk. Videre gir det mening at ordet ’vi’ inngår i navnet, siden det er medarbeiderne i fellesskap som skaper trivsel på en arbeidsplass.

KAN VI ENDRE SPØRSMÅLENE?

Selve formålet med Evi er at vi med så få spørsmål som mulig og på en valid måte kan forutse risikoen for stress og graden av trivsel. Spørsmålene er forskningsbaserte og svarene legges inn i en avansert beregningsmodell. Hvis vi endrer på formuleringene eller fjerner spørsmål, mister vi evidensen. Derfor kan man ikke endre spørsmålene. 

KAN SPØRSMÅLENE MISFORSTÅS?

Det vil alltid være en liten risiko for feiltolkning i enhver undersøkelse. For å minimere denne risikoen har vi valgt spørsmål som internasjonal forskning viser at kan si noe om medarbeideres trivsel.

HVORFOR KALLER DERE DET TRIVSELSMÅLING, NÅR EVI OGSÅ MÅLER RISIKO FOR STRESS?

Det gjør vi for å redusere kompleksiteten, men trivsel og stress henger tett sammen; eksempelvis vil en medarbeiders trivsel øke eller redusere risikoen for å utvikle stress. Med andre ord - jo bedre en medarbeider trives, jo mindre er sannsynligheten for at vedkommende utvikler negativt stress.

KAN MAN IKKE UTVIKLE STRESS HVIS MAN TRIVES?

Jo, en medarbeider kan godt trives på jobben, men likevel utvikle stress. På samme måte kan en medarbeider også trives dårlig på jobben uten nødvendigvis å bli stresset. Som regel er det imidlertid en tydelig sammenheng mellom trivsel og stress.

HVORFOR TAR EVI KUN FOR SEG ARBEIDSRELATERTE FORHOLD?

Fordi det er her man som arbeidsgiver kan sette inn tiltak og gjøre en forskjell. Det er jo likevel slik at hvis en medarbeider ikke trives privat, vil det sannsynligvis vise seg i jobbsammenheng – og omvendt. Evi gir virksomhetens ledelse mulighet til å ta ansvar for det som skjer på jobben.

Artikler