Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Om oss Vårt faglige fundament

Å HÅNDTERE DEN MENNESKELIGE SIDEN AV ENDRINGENE

Transisjoner

Transisjonsteorien

Som menneske har vi en unik tilpasnings- og omstillingsevne som setter oss i stand til å håndtere og kontrollere endringer som er nødvendige for å gjøre fremskritt. Likevel må vi anstrenge oss mentalt hver gang vi må omstille oss. Dette er transisjonsprosessen.

En transisjon er den indre mentale prosessen som settes i gang av en ytre endring. Det er helt individuelt hvordan hver av oss reagerer på den samme endringen. Ikke alle endringer setter i gang en transisjon. Vi må oppleve at endringen har en viss betydning i forhold til privatlivet eller jobbsammenheng før de kan lede til transisjoner og omstilling.

Når vi opplever en betydningsfull endring, er transisjonen vår mentalte måte å tilpasse oss det nye.

Det er derfor normalt for mennesker å reagere når man går igjennom endringer. Reaksjoner på endringer varierer fra person til person, selv om det er et team av kollegaer som erfarer samme endring på deres arbeidsplass.

Når man går igjennom transisjonen vil den typisk påvirke motivasjon og produktivitet på jobb, som kan føre til både produktivitetstap og økonomiske kostnader.

Med den rette støtten, kan man minske både tid tapt og ressurstap en endring kan medføre. Vi hjelper medarbeidere og ledere til å komme fortere gjennom transisjonen og omstille seg til den nye hverdagen.

 

Transisjonens tre soner

Opphør, omstilling og oppstart

Opphør skjer når en endring har begynt å påvirke oss mentalt. Man reagerer ofte spontant på denne endringen. Uansett om endringen er positiv eller negativ, følger en mental usikkerhet. Det vi er vant til skal bli erstattet av noe nytt. Usikkerheten avtar jo nærmere man kommer omstillingssonen.

Omstilling symboliserer at vi gir slipp på det kjente så det kan bli plass til det nye. Vår egen omstillingsberedskap spiller en stor rolle for hvor raskt vi beveger oss gjennom transisjonen. Mange muligheter melder seg og man må ta konkrete valg om fremtiden og fremtidig karriere.

Oppstart symboliserer klarhet  og er et tegn på at vi har nådd oppstartsonen. Man har avklart de personlige avklaringene og fokuserer på den nye situasjonen, nye mål og krav.

Transisjonsmodellen

Få en dypere forståelse

Ønsker du å lære mer om transisjoner og omstilling? I boken "Transisjoner" kan du dypdykke ned i transisjoner og de forskjellige fasene et menneske går igjennom under en transisjon. Vi sender den fysiske boken til deg for 200,- Dersom du ønsker en digital utgave, sender vi den digitale boken til deg

Bli Transition Coach

AS3 har som mål å være Nordens dyktigste og meste respekterte innen jobbrelatert rådgivning. Vi har en tradisjon i å verne om og utvikle vår faglighet. Dette hjelper oss å skape resultater. Vi har derfor utviklet vår egen coachutdannelse: Transition Coach. Dette er en EMCC(European mentoring and coaching council) – godkjent utdannelse.

LES MER OM UTDANNELSEN HER