Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

AS3 Corporate Group Retningslinjer for databeskyttelse

Sist oppdatert 30. mars 2022

Hos AS3 arbeider vi med mennesker. Vi hjelper personer i jobbrelaterte forandringer – alltid med utgangspunkt i det enkelte individs situasjon. Derfor har vi allerede stort fokus på personvern og er dedikerte i jobben med å passe på dine personlige opplysninger.

Følgende retningslinjer for databeskyttelse beskriver hvordan AS3 ("AS3"/ "vi/oss/vår(t)") samler inn og behandler dine personlige opplysninger når du er:

 • Bruker av våre nettsider
 • Kunde
 • Jobbsøker

Disse retningslinjene vedrører ikke ansatte eller personer i et AS3-forløp da disse mottar våre målrettede retningslinjer for databeskyttelse på annet vis.

Har du spørsmål til våre retningslinjer for databeskyttelse, er du velkommen til å kontakte oss ved å skrive til dataprotection@as3.dk.

Beskyttelse av privatlivet
AS3 og alle konsernets datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland og Norge er forpliktet til å overholde alle lover og regler for databeskyttelse som gjelder ved ansvar for eller behandling av personlige data (som definert i gjeldende lovgivning), herunder den gjeldende Europa-Parlamentets ordning (EU) 2016/679 og av Rådet av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger ("Personopplysningsloven"). 

Vi arbeider kontinuerlig med strenge prosedyrer samt tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å forhindre enhver uautorisert tilgang, endring, sletting eller overføring av dine personopplysninger. Vi har implementert følgende organisatoriske og tekniske tiltak generelt i AS3-konsernet:

 • Trening og veiledning i personopplysningsbeskyttelse av alt personale og rådgivere tilknyttet AS3.
 • Tilgangsbegrensning til personopplysninger slik at det kun gis tilgang der det er nødvendig.
 • Inngåelse av databehandleravtaler med leverandører som behandler personopplysninger på vegne av AS3.
 • Antivirus og back-up på alle systemer som behandler personopplysninger.
 • Gjennomføring av risikovurdering og dokumentasjon av systemer for å sikre sikkerhetsnivået for AS3s behandling av personopplysninger.

 

Hvilke personlige opplysninger behandler vi?
Innsamling av dine personlige opplysninger kan finne sted gjennom våre nettsider, sosiale medier, ved arrangementer du har meldt deg på, over telefon, gjennom jobbsøknader og i vårt samspill med deg som kunde. 

Personlige opplysninger vi kan samle inn fra deg som bruker av våre nettsider:

 • Kontaktopplysninger (f.eks. navn, tlf.nr., e-postadresse, postadresse)

Kontaktopplysninger behandles i de tilfellene hvor du fyller ut et kontaktskjema, melder deg på arrangementer eller nyhetsbrev. De opplysningene du har oppgitt i kontaktskjemaet vil bli brukt til å behandle forespørselen din og lagret til senere bruk i tilfelle oppfølgende spørsmål skulle forekomme. Hvis det er nødvendig for å behandle forespørselen din, kan vi overføre dine personlige data til selskaper i AS3-konsernet. Dine personlige data vil bli lagret i den perioden forespørselen behandles og i en periode på maks. 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet.

Ved påmelding til et av våre nyhetsbrev, bruker vi utelukkende de dataene som du har oppgitt til å verifisere at du er eieren av den oppførte e-postadressen som du ønsker å motta nyhetsbrevet på, til å utarbeide en mailingliste og til å analysere bruken av våre nyhetsbrev.

Dine personlige opplysninger kan også brukes i forbindelse med direkte markedsføring, men kun i de tilfellene hvor du selv gir samtykke til dette (opt-in). Hvis du gir ditt samtykke, har du også rett til å trekke dette tilbake (opt-out). Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post på dataprotection@as3.dk.

Opplysninger som kan samles inn automatisk gjennom din bruk av våre nettsider:

 • Opplysninger om din brukeraktivitet (f.eks. tidspunkt for besøket ditt, tid brukt på en nettside og hvilken nettside du kommer fra)
 • Operativsystem
 • Nettlesertype

Ovenstående opplysninger anvendes til å samle inn data om bruken av våre nettsider slik at vi kan tilby en forbedret brukeropplevelse. Opplysningene samles inn fra den PC-en du bruker og inneholder dermed ikke opplysninger som kan benyttes til å identifisere deg som person. Se også ytterligere opplysninger om vår anvendelse av cookies i våre retningslinjer for cookies.

Typer personlige opplysninger vi kan samle inn fra deg som kunde: 

 • Kontaktinformasjon som du gir oss ved anvendelse av et kontaktskjema, påmelding til et av våre nyhetsbrev eller arrangementer (f.eks. navn, tlf.nr., e-postadresse, postadresse)
 • Virksomhet og stillingsbeskrivelse

Dine kontaktopplysninger behandles i forbindelse med påmelding til arrangementer, besvarelse av henvendelsen din eller utsendelse av nyhetsbrev. De opplysningene du har oppgitt i kontaktskjemaet vil bli brukt til å behandle forespørselen og lagret til senere bruk i tilfelle oppfølgende spørsmål skulle forekomme.

Dine personlige opplysninger kan også brukes i forbindelse med direkte markedsføring, men kun i de tilfellene hvor du selv gir samtykke til dette (opt-in). Hvis du gir ditt samtykke, har du også rett til å trekke dette tilbake (opt-out). Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post på dataprotection@as3.dk. Vi lagrer opplysningene dine så lenge du inngår i et samarbeid med AS3 eller så lenge du ønsker å motta våre nyhetsbrev.  

Typer personopplysninger samler inn fra deg som jobbsøker:

 • Kontaktinformasjon (navn, tlf.nr., e-postadresse, postadresse)
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Aktuell jobbsituasjon
 • Bilde
 • CV og søknad (som du sender i forbindelse med jobbsøkingen din)

Opplysningene vil kun bli samlet inn, behandlet og brukt av AS3 med henblikk på å lagre og vurdere søknaden din. Opplysninger lagres inntil den konkrete saken er avsluttet eller etter nærmere avtale med deg (opp til 6 måneder etter mottakelse av søknaden din).

Ansvar for deling av personlige opplysninger
I tilfeller hvor vi deler dine personlige opplysninger med en tredjepart (typisk leverandører av systemer), har vi inngått en kontrakt med disse som begrenser deres tilgang til og behandling av opplysningene i henhold til prinsippene i Personopplysningsloven.

Myndighetene kan pålegge oss å dele personlige opplysninger om en person blant annet for å oppfylle de lovmessige kravene for nasjonal sikkerhet. En slik anmodning er AS3 forpliktet til å imøtekomme.

Dine personlige opplysninger deles ikke utenfor EU/EØS.

Dine rettigheter

Rett til å korrigere dine personopplysninger
Hvis du kan dokumentere at de personopplysninger vi har om deg ikke er korrekte, kan du be om å få korrigert disse opplysningene.

Rett til å få personopplysninger slettet
Du kan til enhver tid be om å få dine personopplysninger slettet. Denne retten er dog avhengig av om vi har noen juridisk forpliktelse til å beholde dataene.

Rett til å få tilgang til og anskaffe en kopi av dine personopplysninger
Du har rett til å be om tilgang til de personopplysningene vi behandler om deg, og til å få utlevert en kopi av disse i et maskinlesbart format.

Ønsker du å benytte deg av ovenstående rettigheter, kan du kontakte AS3 på dataprotection@as3.dk.

AS3 og alle datterselskapene herunder bestreber å løse henvendelser vedrørende personvern og vår innsamling og bruk av dine personlige opplysninger raskest mulig. Har du spørsmål eller klager til disse retningslinjene for databeskyttelse, bes du kontakte oss via dataprotection@as3.dk

Du kan også klage til ditt nasjonale datatilsyn:

Norge:        https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/

Danmark:   https://www.datatilsynet.dk

Sverige:     https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Finland:     http://www.tietosuoja.fi/

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål til disse retningslinjene for databeskyttelse eller ønsker å kontakte vår databeskyttelsesrådgiver, ber vi deg kontakte oss på dansk, norsk, svensk eller engelsk via dataprotection@as3.dk eller pr. post (engelsk eller det lokale språket) til følgende adresse:

Att.: Data Protection Officer 
AS3 A/S, 
Hasselager Centervej 35, 
8260 Viby J, 
Danmark 
(CVR-nr. 26017297)

Endringer i retningslinjene for databeskyttelse
Hvis vi gjør vesentlige endringer i disse retningslinjene for databeskyttelse, vil vi sørge for varsling på denne nettsiden eller informere deg via andre medier.