Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Tjeneste Ekspertbistand

Ekspertbistand er en refusjonsordning fra NAV der du kan få inntil 23 100 NOK i bistand når en medarbeider har hyppig sykefravær eller langtidsfravær. Ordningen kan også benyttes forebyggende – altså før sykemelding inntreffer.

AS3 tilbyr tverrfaglig team bestående av arbeidspsykologer, fysioterapeuter, organisasjonspsykologer, jobbcoacher og karriereveiledere. Våre eksperter skreddersyr oppfølging for den enkelte og vil foreslå tiltak som vil gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eventuelt gjøre et annet arbeid eller vurdere å bytte jobb.

AS3 har ingen venteliste på Ekspertbistand og forskning og erfaring viser at jo tidligere man setter i gang tiltak, jo større sannsynlighet er det for gjensidig nytteverdi og effekt.

Vi kan blant annet bidra med: 

Kartlegging: Vi kartlegger arbeidstakers kompetanse og ferdigheter, ressurser og begrensninger med det formål å finne riktig løsning for vedkommende. 

Fasilitator: Vi vil bistå på arbeidsplassen og være en objektiv part i samhandlingen mellom deg som arbeidsgiver og den aktuelle arbeidstakere og fasilitere en god oppfølgingsprosess.

Arbeidsplassvurdering: Vi kan også tilby en vurdering av arbeidsplassen som en del av ekspertbistanden.Vi kartlegger sammenhengen mellom arbeidstakers oppgaver og arbeidsmiljøet. Videre ser vi på arbeidsoppgavenes ulike elementer og vurderer hva som kreves for å mestre dem.  

Individuell oppfølging: Arbeidstakeren få skreddersydd individuell oppfølging fra våre rådgivere og/eller vårt helsepersonell for å sikre at vedkommende bidrar på sitt beste. Vi bistår med å finne en god arbeidssituasjon, enten i eksisterende eller i ny jobb. 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om ekspertbistand? Ta gjerne kontakt med oss.