Se våre kommende webinarer

10 gode grunner til å investere i Outplacement

10 gode grunner til hvorfor outplacement er en god investering

 1. Strukturerte outplacmentprosesser
  Bedriften får en strukturert prosess slik at man sikrer et godt outplacementprogram i en tid hvor bedriften er i uro.  
 2. Outplacement er hjelp til de overtallige
  Overtallige medarbeidere som mottar tilbud om outplacement og rådgivning, har vesentlig større mulighet til å finne seg ny jobb og komme videre i karrieren - raskere enn de som ikke får muligheten til outplacementrådgivning.
 3. Profesjonell rådgivning med outplacement
  Overtallige vil motta profesjonell og umiddelbar rådgivning som hjelper den enkelte videre i karrieren.
 4. Sender tydelige signaler
  Dere sender tydelige signaler på at dere tar vare på de overtallige medarbeiderne deres ved  tilby outplacement.
 5. Det viser ansvar
  Man erkjenner og utøver samfunnsansvar, både internt og eksternt - for lokalsamfunnet, de ansatte, styremedlemmer, investorer, fagforeninger, politikere og media ved bruk av outplacement for overtallige og oppsagte medarbeidere.
 6. Profesjonell rådgivning gir gode prosesser
  Ledelsen vil motta profesjonell rådgivning før, under og etter nedbemanningsprosessen. Dette sikrer tydelig kommunikasjon og en god prosess gjennom hele forløpet.
 7. Trening av lederne
  Ledere som får støtte til en god forberedelse før nedbemanningen, sikrer en bedre nedbemanningsprosess for bedriften. Uansett om man tidligere har vært igjennom en nedbemanning må man være mentalt forberedt og klar for den nye prosessen. Man sikrer en felles kommunikasjon internt og en ledelse som står tryggere og sterkere i en vanskelig prosess. 

 8. Drøftelsessamtalene blir gode 
  Det er essensielt at drøftelsessamtalene foregår korrekt. AS3s outplacementeksperter kommer med råd om hvordan slike samtaler kan foregå. 
 9. Klar kommunikasjon
  Bedriften får en klar og tydelig kommunikasjonsstrategi for å gi de riktige beskjedene til de riktige personene på samme tid.
 10. Fremme bedriftens omdømme
  De overtallige medarbeiderne vil se på bedriften som en som tar vare på ansatte - også om man blir oppsagt. Dette skaper et godt rykte og omdømme.

les våre blogger om outplacement

Jeg vil vite mer om outplacement

Vi tar svarer deg så fort som mulig

hvem er vi?

Møt våre karriererådgivere

Vi har rådgivere over hele Norge

Møt oss