Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Nedbemanning og karriererådgivning Kompetansekartlegging ved nedbemanning

Utvelgelseskriterier er et mye diskutert tema i forbindelse med nedbemanning. Hva skal avgjøre hvorvidt man blir invitert med videre eller må slutte i virksomheten? Mens det tidligere var ansiennitetsprinsippet som gjaldt, blir det i dagens arbeidsliv stadig vanligere å benytte en eller annen form som kompetansekartlegging. Dette danner grunnlaget for vurderingen av hvilke stillinger som skal videreføres og hvilke som bør kuttes. 

Hvorfor gjennomføre kompetansekartleggingssamtaler

Spørsmålet om hvilke jobbfunksjoner og medarbeidere nedbemanningen skal berøre, har naturligvis sammenheng med den bakenforliggende årsaken til nedbemanningen. Uansett årsak er det mulig å fastsette kriterier for hvordan virksomheten skal velge ut de aktuelle medarbeiderne. Når kompetanse er et faktum må det gjennomføres kompetansekartleggingssamtaler. Formålet er å avklare hvilken kompetanse den enkelte ansatte har i forhold til behov i ny organisasjon.

Det er viktig å ha en god oversikt over kompetansen, arbeidserfaringen og andre forhold til hver enkelt medarbeider. I en omorganisering eller nedbemanning skal lederne gjennomføre kompetansekartleggingssamtaler med alle sine medarbeidere. Det er viktig at alle samtalene gjennomføres på en ryddig og god måte. 

hvordan gjennomføre kompetansekartleggingssamtalen

Kompetansekartleggingssamtalene blir ofte sett på som "de vanskelige samtalene" - samtaler man ofte kvier seg for, men som likevel må gjennomføres. Det er viktig at både ledere og medarbeidere forbereder seg godt til hver av disse samtalene.

Kompetansekartleggingssamtalens formål er å:

  • avdekke hvilke kompetanse medarbeideren har
  • avdekke personlige egenskaper og andre ferdigheter
  • avklare andre viktige forhold; mobilitet, hjemmesituasjon, sosialt, interesse for andre stillinger ect.
  • grunnlag for dokumentasjon

AS3 hjelper HR og ledelsen med å trene lederne på disse samtalene, i samarbeid med dyktige arbeidsrettsjurister, slik at de blir gjennomført på en god måte. 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med kompetansekartleggingssamtaler?

Kontakt AS3 for å vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med kompetansekartleggingssamtaler.

send mail til

Nyhetsbrev fra AS3?

Meld deg på og du vil motta våre faglige nyhetsbrev

Kompetansekartlegging

Ønsker du mer informasjon?

Frokostseminarer

Karriere og kompetanse

Se oversikt over alle våre webinarer

Webinarer med as3